Začali sa sprievodné podujatia Zlatej brány

24.jún 2017

Začali sa sprievodné podujatia Zlatej brány

V Kysáči včera na počesť 24. DFF Zlatá brána otvorili štyri výstavy a bolo i bábkové predstavenia.

Otvorenie výstavy Silbaš – spomienky ukryté v skle

Prvým sprievodným podujatím detského festivalu bola vernisáž fotografií Zuzany Kováčovej – Tetinky Silbaš –spomienky ukryté v skle. V mene KC Kysáč prítomných privítala Vlasta Brnová-Freithová.

O odhalení a osude vystavovaných fotografií hovoril ich majiteľ Ondrej Miháľ, Slovák z Kanady. Prihovorili sa Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč, a Milinka Chrťanová v mene pokrajinskej vlády a Sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Prítomní na vernisáži

Výstava, ku ktorej vydali primeraný katalóg, bola v priestoroch MOMS v Slovenskom národnom dome.

Členovia Výtvarného krúžku Michala Geržu

V Predškolskej ustanovizni Lienka potom otvorili dve výstavy. Najprv výstavu Spoznaj svet umenia, ktorú pripravili členovia Výtvarného krúžku Michala Geržu. O vystavovaných obrazoch hovoril Michal Madacký, vedúci Galérie SND. Predstavil obrazy výtvarníkov Zuzany Ferkovej, Márie a Mily Pálikových, Ondreja Marčoka, Zuzany Petruškovej a Márie Slávikovej.

Svet filatelie

Nasledovala vernisáž poštových známok žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra Spoznaj svet filatelie a s filateliou spoznaj svet, ktorú zorganizoval KUS Vladimíra Mičátka. O tejto výstave hovorili Michal Francisty, predseda KUS, Rastislav Surový a hostia Ján Rybársky a Rastislav Spevák, členovia Spolku filatelistov Báčsky Petrovec, spoluorganizátori výstavy.

Na výstavách v škôlke

Slovo mali aj najmladší filatelisti Ksénia Kulíková, Nina Marčoková, Matej Mucha a Emil Čeman.

 

Zlatá brána je sviatkom detí

Detský výtvarnnícky tábor v škôlke

Početných prítomných v škôlke privítala Miluša Grňová, vedúca vychovávateľka, a vernisáže tancom spestrila skupina najstarších škôlkarov. Nemožno nespomenúť detský výtvarnícky tábor v rámci ktorého usilovne maľovali tí najmladší.

Kolo, kolo mlynské

Už tradične z príležitosti Zlatej brány výstavu priprávajú členky Spolku kysáčskych žien. Ich výstava, pomenovaná Kolo, kolo mlynské bola v Základnej škole Ľudovíta Štúra. Začala sa hrou, či tancom Kolo, kolo mlynské a recitáciami predškolákov.

Otvorenie výstavy Spolku kysáčskych žien

Vykrojované Valéria Vitézová a Klaudia Hegedišová privítali prítomných, moderovali vernisáž a nakoniec výstavu otvorili. Krásnou uspávankou Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka spolku, prispela k tomuto ovzdušiu plného bábok, detských krojov, hračiek a starodávnych potrieb na pestovanie detí.

Aladin a čarovná lampa

Kvôli nepriaznivému počasiu bábkové predstavenie Aladin a čarovná lampa presťahovali do kinosály KC Kysáč. Napriek tomu návšteva bola hojná. Mali z toho radosť nielen deti, ale i členovia Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, zo Slovenskej republiky, ktorý predviedli predstavenie.

Nakoniec predstavenia

Dnes sprievodné podujatia pokračujú. Na zámku Zlatej brány o 19.00 hodine bude kasting pre Miss folklór Slovensko 2017. O 20.00 koncert DFS Cipovička a DSS Spievanky zo Žiliny, Slovenská republika.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs