Tanec proti násiliu

21.feb 2013

Štvrtkovým tancom na Námestí slobody v Novom Sade i tieto dievčatá povedali NIE násiliu.

NA NOVOSADSKOM NÁMESTÍ SLOBODY

Aj dnes sú obeťami fyzického a psychického teroru, domáceho, partnerského a iného násilia. Podľa údajov Spojených národov počas svojho života je každá tretia žena znásilnená alebo zbitá. Teda je ich viac ako miliardu. V Srbsku je každá tretia žena obeťou domáceho fyzického násilia, každá druhá násilia psychického, kým sú v každom piatom prípade týraní aj iní členovia rodiny. Takmer osem percent násilníkov používa zbrane, palice alebo iné prostriedky, ktorými môžu páchať ťažké ublíženia na zdraví. V takmer 40 percent prípadov konajú pod vplyvom alkoholu.

Inštitúcia pokrajinského ombudsmana uvádza, že sú obeťami násilia vo Vojvodine najčastejšie ženy medzi 30 a 39 rokov, ako i tie staršie od 40 rokov. Zväčša sú bez zamestnania, alebo sa zaoberajú výlučne domácimi prácami. A ak sa na problém pozrieme cez prizmu štatistiky, len vtedy je dôvod na hlboké vrásky. V pokrajine v roku 2011 bolo pre prípady násilia, hlavne domáceho, až 7 627 žiadostí o policajnú intervenciu alebo o 3 012 viac ako v roku 2010.

Hoci sa o násilí verejne zriedkavo rozpráva, je ho ozaj dosť, aj vôkol nás. Preto i tanec alebo letáky (na snímke) ako jeden z výkrikov o porozumenie alebo pomoc

Nie náhodou, práve na Deň zaľúbených vrcholila iniciatíva mnohých svetových a domácich organizácií za práva žien menom One Billion Rising. V ten deň miliarda ľudí na celom svete mala hromadným tancom verejne odmietnuť násilie na ženách. Vybrali si práve Sviatok sv. Valentína na zvýšenie povedomia o nutnosti bojovať proti celosvetovému násiliu páchanom na ženách všetkými možnými spôsobmi: trestami, zákonnými sankciami, vyčlenením potrebných finančných zdrojov, tancom, slovami, porozumením.

Lebo, ako vravia mnohí europoslanci a predseda Výboru za práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu, ináč prvý muž zastávajúci túto funkciu, Švéd Mikael Gustafsson: Ženy sa musia cítiť v bezpečí. Je čas konať. A štvrtok 14. februára zostal aj nám v Novom Sade v spomienkach ako dátum tzv. povstania jednej miliardy. Tiež tanec, ktorý pre zmenu nebol ako obvykle zábavou, ale liekom a upozornením. Ak nič iné, aspoň na chvíľu utíšil bolesť tých, ktoré roky trpia.

                                                                                                   O. F.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs