Agónia trvá

21.feb 2013

PROTESTY V KOVAČICI

Úmorné a vyčerpávajúce protestovanie poľnohospodárov a iných občanov v Kovačici trvá už vyše dvoch týždňov. Väčšie protestné zhromaždenia prebiehali 6., 10. a 14. februára a podobný masový protest sa uskutočnil aj v nedeľu 17. februára (na snímke), keď sa demonštrantom, ktorí mienia zotrvať v protestoch až po vyplnenie požiadaviek v súvislosti so zastavením výstavby strediska pre recykláciu, spracovanie a uskladnenie nebezpečného priemyselného odpadu na území obce prihovorili predstavitelia opozičnej strany v Zhromaždení obce Ján Husárik, Ján Paul, Zoran Savanov, Zuzana Petrovićová, Martin Ďuríček, Anna Petrášová, predstaviteľ združenia dobytkárov Ovčar zo Sakule a iní občania Kovačice, Padiny a Debeljače. Doteraz sa k 13 výborníkom opozičnej strany, predstaviteľom politických strán Zelené jablko, Slovenská strana a Srbská pokroková strana pridali traja ďalší výborníci, predstavitelia Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny. Na tomto protestnom zhromaždení občanov demonštranti ozrejmili aktuálnu a ešte stále nedoriešenú situáciu, ozrejmili návrhy vedúcich lokálnej samosprávy, s ktorými nesúhlasia, prečítali listy podpory, ktoré im zaslali občania z iných miest a zo zahraničia. Vedúci protestu takisto vyzvali ostatných výborníkov koalície pri moci, aby hlasovali na nasledujúcom zasadnutí ZO (20. februára) za rokovací program a návrhy, ktorými sa konečne zastaví agónia okolo výstavby tejto prevádzky.

                                                                                        A. Chalupová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs