Tatjana Babić – riaditeľka Agentúry boja proti korupcii

21.jan 2013

Výbor Agentúry boja proti korupcii dnes jednohlasne zvolil doterajšiu úradujúcu Tatjanu Babić za riaditeľku Agentúry.

Na webovej stránke Agentúry sa uvádza, že Výbor mal rozhovor s tromi kandidátmi, ktorí sa dostali do najužšieho výberu. Jednohlasne prednosť dali Tatjane Babić, ktorá tú prácu vykonávala v minulom období.

Predchádzajúca riaditeľka Agentúry Zorana Marković bola vystriedaná 9. novembra v roku 2012 a za úradujúcu bola vymenovaná Tatjana Babić.

Zdroj: rtv

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs