Telocvičňu dokončia, ale kedy?

31.jan 2013

Pred rokom položili základy

Aradáčania v januári 2012 boli najhrdší obyvatelia Srbska – toho daždivého dňa položili základy telocvične, po ktorej túžili plných 100 rokov. Základy nového významného objektu položili vojvodinský premiér Bojan Pajtić a vtedajší primátor mesta Zreňanin Mileta Mihajlov za prítomnosti početných občanov Aradáča. Storočný sen sa mal stať skutočnosťou za 48 dní – tak písalo v zmluve. Vykonávateľom prác je inak podnik BM Kodeks Inžinjering zo Zreňaninu. Práce sa však začali s 35-dňovým oneskorením, na príčine ktorého boli poveternostné podmienky, čiže nízke teploty a vysoký sneh. Práce konečne štartovali koncom marca, ale telocvičňa nie je dodnes dokončená.

Na príčiny tohto meškania opýtali sme sa riaditeľa základnej školy v Aradáči Valeri Dragana. Vysvetlil, že v dohovore so zamestnancami uvedeného podniku bolo potom spresnené, že sa práce majú začať prvého apríla a dokončiť posledného mája, s čím v dodatku zmluvy vedúci podniku súhlasili. Práce však nenapredovali očakávaným tempom a technické vybavenie podniku sa ukázalo ako neadekvátne. V októbri práce celkom zastavili. A vtedy sa ukázalo, ako povedal riaditeľ školy Valeri Dragan, o čo vlastne ide. A ide – o peniaze. Keď sa totiž podnik prihlásil na tender, asi si dobre neprepočítal, koľko to všetko bude stáť. Keď minuli všetky peniaze určené na výstavbu telocvične, tak jednoducho prestali stavať…

Keď ju konečne dokončia, nová telocvičňa poteší Aradáčanov

Ako sa v zmluve uvádza, sieň mala stáť 27 miliónov dinárov včítane DPH. Koncom januára, čiže presne rok odkedy položili základy telocvične, vykonávateľ prác podal žiadosť Obci Zreňanin o 9 miliónov dinárov na vykonanie dodatočných prác a dokončenie telocvične. V obci založili komisiu, ktorá na tvári miesta zistí, o ktoré dodatočné práce ide a či si vyžadujú spomínanú sumu prostriedkov. Ak je požiadavka reálna, práce by čoskoro mali pokračovať. Ako zdôraznil riaditeľ školy Valeri Dragan, zase všetko ide cez chrbát detí, čo nie je dobre.

Odhaduje sa, že osemdesiat percent prác je vykonaných, hoci nie tak kvalitne, ako sa očakávalo. Kvalita je zvlášť otázna, ako zdôraznil riaditeľ aradáčskej školy,  keď ide o strechu, ktorá už teraz na viacerých miestach premoká! K tomu ani odvod povrchových vôd nie je práve najlepšie riešený, ale aj to sa ešte dodatočne dá upraviť, v opačnom prípade zmluvou sú stanovené penalty pre stavbárov. Najlepšie by bolo, keby k tomu nedošlo a keby telocvičňa konečne začala fungovať.

Jano Zvara Moco

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs