Štyri ženy, päť mužov

31.jan 2013

Vôľou občanov s hlasovacím právom v budúcom zložení Rady Miestneho spoločenstva Hložany počas nasledujúcich štyroch rokov budú piati muži a štyri ženy. Z celkove zapísaných 1 760 občanov Hložian vo voľbách sa zúčastnilo 667, t. j. 36,89 percenta oprávnených voličov. Volebná komisia v čele s predsedníčkou Majou Červenákovou vraj skonštatovala, že voľby prebiehali regulárne, nikto sa nesťažoval na výsledky či priebeh.

O posty členov RMS sa uchádzalo spolu 17 kandidátov (11 mužov a 6 žien). Hlasovalo sa v nedeľu 27. januára na dvoch volebných miestach v budove Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina. RMS bude tvoriť deväť členov, t. j. občanov, ktorí dostali najviac voličských hlasov: 1. Ján Bohuš (narodený roku 1971, súkromný podnikateľ, pokrajinský poslanec a doterajší predseda RMS – 470), 2. Dr. Anna Makišová (1961, univerzitná profesorka – 423), 3. Ondrej Fekete (1966, poľnohospodár, člen RMS v predchádzajúcom období – 358), 4. Jelena Červenáková (1956, penzistka – 332), 5. Milina Zelenáková (1967, banková úradníčka – 288), 6. Ján Benko (1961, poľnohospodár, podpredseda RMS v uplynulom období – 280), 7. Rastislav Struhár (1973, robotník – 278), 8. Dipl. právnička Mária Kováčová-Kyseľová (1963, matrikárka – 277), 9. Ondrej Zahorec (1960, robotník – 269).

V utorok ešte nebolo známe, kedy sa novozvolení členovia RMS stretnú na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej by mali zvoliť predsedu a podpredsedu. Ako nám povedal tajomník MS Hložany Michal Hataľa, doteraz ustanovujúcu schôdzu RMS zvolával jej predchádzajúci predseda.

V uplynulú nedeľu bol inak príjemný deň, takže po troche prekvapuje, že sa k voličským urnám nevybral väčší počet Hložančanov. Po voľbách všetci postrehli predovšetkým skutočnosť, že po niekoľkých mandátových obdobiach sa konečne do RMS dostali aj ženy, a to hneď štyri. Inak RMS Hložany v roku 2010 do svojho štatútu zabudovala ustanovenie, podľa ktorého v deväťčlennej rade má byť minimálne tretina žien, respektíve členov opačného pohlavia, ale túto matematickú gymnastiku nemuseli uplatniť, keďže zo šesť kandidátok štyri získali nadostač hlasov. V budúcej rade teda budú dve dámy s vysokoškolskými diplomami, banková úradníčka, penzistka, súkromný podnikateľ, dvaja poľnohospodári a dvaja robotníci.

„Pod čiarou“ – ako sa zvykne povedať – bola tiež tlačenica, keďže penzista Pavel Baďan (doterajší člen RMS) zakotvil na 10. mieste s 267 hlasmi, a penzista Ondrej Stupavský na 11. mieste mal 262. Nakoľko nám je známe, dva dni pred voľbami občania (nie všetci) vo svojich poštových schránkach našli predvolebný text s podpisom penzistu Ondreja Stupavského a predvolebný afiš s menami a fotografiami 8 kandidátov (členov Demokratickej strany a ich sympatizantov). Stupavský zostal mimo hry a zo spomenutých sa do RMS nedostali Pavel Baďan a Andrej Bartoš; presadili sa: Ján Benko, Ján Bohuš, Milina Zelenáková, Anna Makišová, Rastislav Struhár a Ondrej Fekete.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs