Investujú do výrobných prevádzok

31.jan 2013

Rozpočet Obce Beočín na rok 2013 tvorí 510 miliónov dinárov. Prijali ho výborníci na schôdzi 18. decembra 2012. Ozrejmuje nám ho predsedníčka ZO Vidana Nedićová. Spýtali sme sa ju tiež na nedávne voľby do rád miestnych spoločenstiev v Beočínskej obci. Z rozpočtu by vraj mali kryť investície do infraštruktúry v rámci možností a zároveň má byť sociálne zodpovedný.

– Ktoré investície budú mať prioritu?

– V spolupráci so spoločnosťou Lafarge urobili sme projekt Biznis park, pred asi desiatimi rokmi. Lafarge ako najvýznamnejší hospodársky subjekt na území obce má vybaviť infraštruktúru na rozlohe asi 20 hektárov. Úlohou obce je prilákať investorov – výlučne na výstavbu výrobných prevádzok. V tejto chvíli máme troch investorov, ktorí zamestnávajú asi 100 ľudí a sú výhľady na získanie ďalších. Máme tiež priestor, ktorý sme vyhradili na zariadenie novej priemyselnej zóny. Na súbehu americkej organizácie USAID sme vlani získali prostriedky v hodnote 70 000 dolárov na vypracovanie projektu a vybavenie tejto budúcej priemyselnej zóny.

Vidana Nedićová, predsedníčka ZO Beočín

– Z ktorých zdrojov, na aký spôsob sa naplní obecná pokladnica?

– Orientujeme sa predovšetkým na otváranie nových pracovných príležitostí, lebo časť zárobku každého zamestnaného v Obci Beočín zostáva v obecnej pokladnici. Snažíme sa zúčastniť na každom verejnom konkurze pokrajinskej a republikovej vlády a aj tým spôsobom si zaobstarať prostriedky.

– Koncom roka boli voľby do rád miestnych spoločenstiev Obce Beočín. Počuli sme o prípade v Lugu; ako to dopadlo inde?

– Áno, 25. novembra 2012 sa uskutočnili voľby vo všetkých desiatich miestnych spoločenstvách v Beočínskej obci, s výnimkou najmenšej osady Grabova. Tam sa do volieb RMS prihlásil iba jeden kandidát, takže sme vypísali nové voľby. Prekvapilo, že novozvolený predseda RMS Lug pán Vladimír Dudáš podal demisiu na post člena, respektíve predsedu RMS. V zápisnici zo schôdze RMS Lug sa uvádza, že to urobil z osobných dôvodov. Práca vo všetkých MS je sťažená, lebo ani v jednom nemajú miestne samozdanenie, takže sú prevažne odkázaní na to, čo im prostredníctvom obecného rozpočtu určí Zhromaždenie obce a ponechaní sú sami na seba, t. j. na uchádzanie o pokrajinské prostriedky.

– Máte doznanie o tom, prečo nie je dokončený dom kultúry v Lugu?

– Preto, že jeho výstavba je plánovaná z prostriedkov Fondu pre kapitálové vklady a že prostriedky neboli riadne usmerňované na účet vykonávateľa. Urobíme všetko preto, aby sa to dokončilo.

– Ani kanalizácia v Lugu nie je dokončená…?

– V období, keď sa koncipoval rozpočet, konali sa voľby v miestnych spoločenstvách. Dovtedajšia rada sa necítila povinná predložiť niektoré prioritné projekty, nová sa nezorientovala a tiež nedala žiadne návrhy. Finančný plán nová rada pripravila a malo by ho schváliť Zhromaždenie obce na najbližšej schôdzi.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs