Snemovali hasiči

31.jan 2013

Selenčskí hasiči v nedeľu 27. januára usporiadali výročné a zároveň aj volebné zasadnutie. V miestnostiach hasičského spolku členov a občanov, ktorí prejavili záujem o činnosť tohto združenia, privítal predseda Ján Švec. Jednohlasne zvolené pracovné predsedníctvo sa potom ujalo vedenia zasadnutia a ako prvý slovo dostal predseda hasičov, ktorý sa krátko zmienil o situácii v združení, stručne ozrejmil činnosť v minulom roku a plány na nadchádzajúce obdobie.

Nasledovala správa veliteľa roty Jána Horváta, ktorý povedal, že sa hasiči pravidelne zúčastňujú na súťaženiach hasičov, kde aj naďalej zaznamenávajú dobré výsledky. Rota sa v minulom roku zúčastnila na hasení dvoch požiarov, ktoré spôsobili iba menšiu hmotnú škodu. Problém mali s poplašnou sirénou, ktorá z neznámych príčin nefungovala pri poslednom požiari, a vyskytovali sa aj občasné problémy s vozidlom. Zdôraznil aj to, že Selenčania si dávajú pozor pri uskladňovaní a nakladaní s horľavinami, výsledkom čoho je menej požiarov. To priamo súvisí s protipožiarnou prevenciou, ktorú každoročne uskutočňujú v tomto spolku.

Správna rada hasičského spolku v Selenči

Finančnú správu podal tajomník Ján Ralbovský, ktorý uviedol, že spolok úspešne hospodáril a na konci roka saldo na účte je pozitívne. Finančné problémy sa očakávajú aj v novom roku, ale hasiči majú nádej, že všetko naplánované úspešne realizujú.

Po správach nasledovala volebná časť zasadnutia. Prítomní zo sedemnásť navrhnutých kandidátov do nového správneho telesa tajným hlasovaním zvolili jedenásť členov. Ide prevažne o členov, ktorí tu boli aj doteraz.

Záverom zasadnutia domovník v hasičskom dome Rastislav Lojdl informoval, že zaobstaral mobilné telefónne číslo, na ktoré občania môžu zavolať v prípade požiaru. Toto číslo bude stále vo funkcii a Selenčania by si ho mali dobre zapamätať. Tak teda v prípade požiaru okrem na už dobre známe číslo 193 možno zavolať aj na mobil: 063 193 1930.

V pokračovaní nasledovalo zasadnutie správneho telesa, na ktorom si členovia zvolili vedenie spolku. Staronovým predsedom spolku je Ján Švec, podpredsedom sa stal Fero Daniček. Veliteľ roty je Ján Horvát a jeho zástupcom Anton Trusina. Rastislav Rybársky je nový tajomník a jeho zástupcom je Ján Ralbovský. Úlohu domovníka bude plniť Rastislav Lojdl a kuriérom aj naďalej bude Ján Fodor. S pioniermi bude pracovať predseda Ján Švec.

Na zasadnutí bolo dohodnuté, že aj v tomto roku usporiadajú tradičný hasičský bál. Zábava bude 9. februára v Hasičskom dome a v ponuke je chutná večera, bohatá tombola a pobavenie pri živej hudbe, hasičskej dychovke a selenčskej skupine Šok bend. Realizujú aj preventívnu návštevu domácností a občanom dajú pokyny súvisiace so skladovaním a nakladaním s horľavinami.

 Juraj Berédi-Ďuky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs