V tieni syndikátnych protestov

7.nov 2013

V tieni syndikátnych protestov

Ako je už zvykom, aj začiatok 12. zasadnutia Zhromaždenia mesta Zreňanin v stredu 30. októbra poznačila obsiahla rozprava o návrhu rokovacieho programu. Opozícia – DS, LSV, SRS aj tentoraz mala celý rad návrhov, o čom by sa na zasadnutí malo rokovať, pričom možnosť zdôvodnenia návrhov výborníci spravidla využívali na zdĺhavú kritiku práce aktuálnej zreňaninskej moci. Vládnuca väčšina ani jeden z návrhov neakceptovala a rokovací program schválila v pôvodnom znení. Potom zhromaždenie väčšinou hlasov schválilo záver o nadviazaní spolupráce Zreňaninu s talianskym mestom Bari, rozhodnutie o podmienkach a spôsobe zásobovania tepelnou energiou, ktorým sa táto oblasť podrobne upravuje, ako aj návrh tarifnej sústavy na vypočitovanie inštalovanej a dodatočnej tepelnej energie.

Vyše storočná moruša v strede Bieleho Blata odoláva času

Vyše storočná moruša v strede Bieleho Blata odoláva času

Na základe povolenia väčšiny výborníkov zhromaždeniu sa prihovoril Ranko Hrnjez, predseda Nezávislého syndikátu verejných služieb Vojvodiny, ktorý vo chvíli, keď zhromaždenie zasadalo, na zreňaninskom ústrednom námestí zorganizoval protest proti nahlásenému novému zákonu o práci. Hrnjez upozornil, že v Zreňanine je 50 sporných privatizácií, ktoré tiež treba preskúmať, a nie iba tie,  ktoré žiada EÚ. Výborníkom predostrel desať požiadaviek syndikátov týkajúcich sa uskutočňovania práv robotníkov, ktorí zostali bez práce alebo časti zárobku, zlaďovania penzií a zmenšenia disproporcií. Syndikát sa naďalej zasadzuje, aby sa oznámená racionalizácia vo verejných podnikoch vykonala podľa jasných kritérií a aby sa pre robotníkov, ktorí zostanú bez práce, zabezpečil sociálny program. Oznámiac plánovanú hladovku niekoľkých členov syndikátu Hrnjez konštatoval, že je sociálny dialóg na nízkej úrovni.

V pokračovaní zasadnutia výbornícka väčšina schválila doplnky rozhodnutia o založení VP Športové objekty, ktorými je rozšírená pôsobnosť tohto podniku, ako aj rozhodnutie, ktorým sa o ďalšie tri ulice rozširuje zóna, v ktorej sa vyberá poplatok za parkovanie. Týmto rozhodnutím je zároveň určené, že na parkovisku pred nemocnicou sa za parkovanie nebude platiť počas návštevných hodín od 14. do 16. hod. V oboch prípadoch výborníci opozície vyjadrili podozrenie, že týmto spôsobom vládnuca koalícia chce zamestnať svoje kádre, a zároveň upozornili, že počet zamestnaných vo verejnom úseku treba zmenšovať a nie zväčšovať.

Ústredné miesto na zasadnutí zreňaninského lokálneho parlamentu patrilo druhému tohtoročnému opravnému rozpočtu, ktorým sú príjmy plánované v sume 5,3 miliardy dinárov, čiže o 1,7 percenta menej než v prvom opravnom rozpočte, k čomu opozícia vyslovila početné poznámky a v rozprave často odbočovala od témy. Hovorilo sa o míňaní rozpočtových prostriedkov, o zabezpečených prostriedkoch na neuskutočnené investície, nadbytku zamestnaných, o osvetlení a cestách v osadách… Výbornícka väčšina však rozhodnutie schválila v navrhnutom znení.

Za úradujúceho riaditeľa novozaloženého VP Prírodné rezervácie zhromaždenie vymenovalo Mr. Dejana Jovanova. Tento podnik, ktorý založili na minulom zasadnutí zreňaninského lokálneho parlamentu, sa má starať o všetky chránené prírodné statky na území mesta, medzi nimi aj o Cársku baru a starú morušu v strede Bieleho Blata, ktorá má takmer toľko rokov, koľko aj táto osada.

V. Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs