Moderná trať Stará Pazova – Nový Sad o tri roky

7.nov 2013

Moderná trať Stará Pazova – Nový Sad o tri roky

Rekonštrukcia železničnej trate Stará Pazova – Nový Sad by sa mala začať v polovici nasledujúceho roka a ukončiť v roku 2017. Finančné prostriedky na túto investíciu v sume 300 až 350 miliónov eur sa zabezpečia z ruského štátneho úveru, vysvetlil nedávno novinárom Nenad Stanisavljević z podniku Železnice Srbska. Prízvukoval, že sa v súčasnosti intenzívne pripravuje projekt, keďže Obec Sriemske Karlovce konečne dala súhlas na definovanie trasy (stiahla žiadosť o výstavbu mosta).

Do rámcov tohto projektu patrí výstavba železničného mosta na Dunaji v Novom Sade, kde práce meškajú, ako povedali, 19 mesiacov.

Dvojkoľajová rýchlotrať v pazovskom chotári

Dvojkoľajová rýchlotrať v pazovskom chotári

Keď sa celá železničná investícia ukončí, na úseku medzi Belehradom a Novým Sadom vlaky budú jazdiť priemerne 120 km za hodinu, čo znamená, že novými vlakmi cesta z jedného do druhého mesta bude trvať 40 minút.

Pretože na úseku od Nového Belehradu po Starú Pazovu je už vybudovaná úplne nová dvojkoľajová trať, aj existujúce vlaky tu jazdia 100 až 120 km za hodinu, takže železničnú prepravu používa čoraz väčší počet občanov, najmä tí zamestnaní v belehradských podnikoch a úradoch.

Pazovskí študenti toho času častejšie cestujú vlakom aj do Nového Sadu, lebo sa vlaky čo do rýchlosti už teraz vyrovnajú autobusom, ibaže na tejto relácii vlaky neraz meškajú, hoci nie tak často ako skôr. Aj počet odchodov je väčší ako v minulosti: v priebehu dňa býva 20 príchodov a odchodov vlakov, čo sa vyrovná autobusovej preprave s tým, že je železničná preprava už teraz trojnásobne lacnejšia.

Témou železničnej a autobusovej prepravy sa 22. októbra zaoberali aj výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova. Podnetom k tomu bola výbornícka otázka Slobodana Popovića (SSS), ktorý nastolil nielen problém platenia autobusových perónových lístkov pre žiakov, ktorým obec prispieva na prepravu, ale chcel takisto vedieť, prečo Železnice Srbska a Obec Stará Pazova neprejavujú záujem o obnovenie linky Beovozu v tejto časti Sriemu (zrušená bola pred rekonštrukciou trate na tomto úseku).

Je pravda, že pravidelne asi v hodinových intervaloch premáva jeden elektrický vlak na relácii Inđija – Batajnica, takže cestujúci, ktorí chcú ďalej pokračovať v ceste linkami Beovozu a BusPlusu (mesačný lístok v Belehrade platí pre všetky relácie) musia za prepravu elektrickým vlakom dodatočne platiť.

Tak či onak, ľudia si pomaly zvykajú na lacnejšiu železničnú prepravu, o čom svedčia už teraz plné vlaky na relácii Inđija – Batajnica, a najmä na relácii Belehrad – Nový Sad.

K. Verešová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs