Vybavenosť domácností hmotnými statkami

7.nov 2013

Vybavenosť domácností hmotnými statkami

Svet sa mení, meníme sa aj my. Napríklad tak, že čoraz viac musíme trvať na svojom práve byť informovaní o všetkom, čo sa nás priamo týka, tiež o verejných opatreniach, skutkoch, činiteľoch a údajoch, ktoré môžu vplývať na naše životy. Predpokladom toho je prístup uvedeným informáciám. Lebo sa bez nich ľahko stávame objektami, s ktorými možno manipulovať, s nimi zase rovnoprávnymi aktérmi demokratického štátu, plne si vedomí toho, že je transparentnosť jedným zo základov všeobecného demokratického rozvoja. Založená na hodnoverných faktoch, štatistika je vlastne úradným verejným statkom zaručujúcim všetkým užívateľom rovnoprávnu pozíciu.

Stred Starej Pazovy – áut je menej ako kedysi

Stred Starej Pazovy – áut je menej ako kedysi

Okrem verejných sú aj inakšie trvalé statky: napríklad tie hmotné, širokej spotreby, existujúce v domácnostiach, siahajúce od áut cez domáce spotrebiče po nábytok. Cez ich výrobu, kúpu a vek možno vlastne nepriamo sledovať trendy životnej úrovne. Tohtoročný Štatistický kalendár uvádza na stránke venovanej priemyselnej výrobe zaujímavé skutočnosti o tomto druhu statkov v období rokov 2007 až 2011. Porovnávacím základom je rok 2005. O tri roky neskoršie, čiže v roku 2008, výroba trvalých statkov širokej spotreby stúpla o takmer šesťdesiat percent v porovnaní so základom. Odvtedy však ich produkcia viac-menej stále klesá, takže sa predvlani ocitli približne na úrovni z roku 2005. Bolo ich len o necelé dve percentá viac ako pred ôsmimi  rokmi.

Aj keď sa u nás viac ako polovica priemerných finančných prostriedkov odvádza na stravovanie (viac ako dvakrát viacej než v domácnostiach v členských štátoch Európskej únie) a bývanie, možno si všimnúť, že sme v podstate dobre zásobení základnými domácimi spotrebičmi. Veľmi skromný počet domácností je bez televízora a chladničky a takmer každý druhý dom, aspoň v mestách, má káblovú televíziu. Približne deväťdesiat percent rodín má práčku a bojler, v štyroch pätinách domácností sú mobily.

Na strane druhej niektoré výrobky sa dosť ťažko v rodinách presadzujú: umývačku riadu má len čosi viac ako sedem percent, kým mikrovlnnú rúru vlastní 15,6 percenta domácností. Pred siedmimi rokmi len každý štvrtý dom vlastnil počítač, dnes je ten v každej druhej domácnosti. Prenosné počítače sú dnes v každom piatom dome, no v roku 2006 ich mali len necelé dve percentá domácností. Kríza zvlášť vplývala na počet áut. Osobné autá v roku 2006 malo 47 percent domácností, vlani o štyri percentá domácností menej. Možno si všimnúť aj to, že je menej ako v minulosti aj  hudobných veží, šijacích strojov, videorekordérov.

Hmotné statky sú i dnes jedným zo základných parametrov určujúcich životnú úroveň rodiny. Okrem toho táto závisí od rozlohy bytov, mesačných príjmov, tiež od štruktúry spotreby. Trvalé hmotné statky u nás sú ale dosť opotrebované, takže je jasné, že sa i v tejto sfére kríza naplno prejavuje.

 (V budúcom čísle: Informačno-komunikačné technológie v domácnostiach)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs