Viete, čo to je Halloween?

7.nov 2013

Viete, čo to je Halloween?

Z performancie Mytológia starých Slovanov

Z performancie Mytológia starých Slovanov

U Slovákov na Dolnej zemi sa 1. novembra oslavuje sviatok Všetkých svätých, ktorému predchádza 31. október, a ten nám ukradomky prináša Halloween, čiže sviatok našej tradícii cudzí.

Slovo Halloween pochádza z All Hallow’s Eve – predvečer Všetkých svätých. Každý rok keltský svet už 300 rokov pred Kristom v deň Halloweenu usporadúval festival smrti. Členovia chodili z domu do domu a žiadali dary, neraz aj ľudské obete. V prípade odmietnutia vyslovovali zlorečenie smrti, odkiaľ pochádza výraz Trick or Treat, inak povedané ak nie dar, tak zlorečenie. Na cestu si svietili vydlabanými repami vyrezanými vo forme tváre, v ktorých horela sviečka. V 18. a 19. storočí sa tento zvyk dostal do USA, kde repy nahradili tekvicami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uplynulý týždeň Halloween oslávili aj v Kovačici a Padine. Obecná knižnica v Kovačici usporiadala performanciu na tému Mytológia starých Slovanov. Účastníkmi boli žiaci vyšších ročníkov Základnej školy Mladých pokolení pod vedením Ley Sabovej. Deti boli maskované na bohov a bohyne starých Slovanov. K organizácii podujatia ruky priložila prof. Marína Bírešová, ktorá vyrobila masky a upravila scénografiu, kým Ivan Kornović s deťmi naštudoval obsah performancie.

Žiaci tamojšej ZŠ okrem výstavy vyrezávaných tekvíc zorganizovali aj tanečnú zábavu. V reštauráciách a kaviarňach v Padine a v Kovačici prebiehali rôzne hudobné a zábavné podujatia, na ktorých sa zúčastnili hlavne dospelí. Maskovaní hostia sa veselo zabávali na Bosoráckej party až do rána.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs