Dobrá úroda a nízke ceny

7.nov 2013

Dobrá úroda a nízke ceny

Jesenné poľnohospodárske práce sa blížia ku koncu. Poľnohospodári pomaly sumujú výsledky: ako sa im darilo tohto roku, aká bola úroda a aký mali zisk z celoročnej namáhavej práce. Na túto tému sme si pohovorili s mladým poľnohospodárom Sašom Čapeľom z Kulpína.

Vzhľadom na to, že dodržiava osevný plán, náš spolubesedník sa tohto roku orientoval na pestovanie štyroch poľnohospodárskych kultúr: pšenice, kukurice, sóje a priemyselnej papriky. Pritom osobitne zdôrazňuje, že 11. mája Kulpín a okolie zasiahlo krupobitie, ktoré zanechalo trvalé stopy na mladučkých poľnohospodárskych kultúrach.

Saša Čapeľa

Saša Čapeľa

– Pšenicu som mal na desiatich jutrách. Krupobitie zanechalo stopy aj na pšenici a vplývalo na zníženie výnosov tejto kultúry o takých 25 percent. Rozhodol som sa za dve odrody: Apač a Dragana. Výnosy sa pohybovali okolo 40 metrov pšenice z jutra a vcelku som s takým výsledkom, zvlášť vzhľadom na okolnosti, spokojný.

Mladý poľnohospodár pestoval aj kukuricu. Ako vraví, tu už situácia bola iná. Po krupobití bolo ťažko rozhodnúť, či zbité plochy pod kukuricou presievať znovu, alebo ich nechať tak. Bolo treba rýchlo konať, lebo čas na sadenie kukurice už vypršal. Rozhodol sa polovicu obsiatych plôch nechať tak a druhú polovicu presiať znova. Teraz, keď je zber úrody kukurice ukončený, konštatuje, že predsa lepšie urobili tí poľnohospodári, ktorí sa rozhodli nepresievať zbité plochy.

– Keď ide o kukuricu, sadil som odrody DKC, Pionir,  KWS a Kosat. Po zbere kukurice sa ukázalo, že plochy pod odrodami DKC a Pionir, ktoré som po krupobití nepresieval, dali lepšie výnosy, teda takých 60 – 70 metrov z jutra, kým na presievaných plochách bolo takých 35 – 40 metrov z jutra. Povedal by som, že tento rok bol pre pestovateľov kukurice vcelku priemerný. Všetku úrodu som omrvil kombajnom a odovzdal na uskladnenie, lebo je teraz veľmi nízka cena novej kukurice. Mám nádej, podobne ako aj iní poľnohospodári, že sa cena  do jari zvýši, aby sme mali aspoň aký-taký zárobok.

Ďalšia kultúra, s úrodou ktorej bol Saša Čapeľa spokojný, je sója. Odrody Maksim a Viktorija dobre urodili. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že v kulpínskom chotári následkom postupu komasácie úroda závisela aj od toho, na ktorej ploche bola sója posadená. Úroda sóje závisela od kvality pôdy, ktorú po komasácii dostal.

– Pestoval som tohto roku aj priemyselnú papriku. Hneď musím povedať, že rok pre túto zeleninu nebol prajný. Zavlažoval som plochy pod paprikou a dva razy sme ju oberali, ale s cenou 35 dinárov za kilogram nemôžem byť spokojný. Pri podpisovaní zmluvy nám bola sľúbená vyššia cena, teda nad 40 dinárov, ale pri výplate cena bola nižšia.

Pri sumovaní celoročnej práce poľnohospodárov je ťažko povedať, s ktorou kultúrou môžu byť vcelku spokojní, či už ohľadom výnosov alebo ohľadom ceny.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs