Titul za vedeckú výskumnú prácu

26.mar 2013

Pripravená na obhajobu doktorskej dizertácie: Marína Savićová

Za prítomnosti najbližších príbuzných, kolegov, spolupracovníkov a priateľov Mr. Marína Savićová z Kysáča úspešne obhájila doktorskú dizertáciu a stala sa doktorkou chemických vied.

Slávnosť bola v utorok 19. marca na Prírodovedno-matematickej fakulte Univerzity v Novom Sade, na Departmente pre chémiu, biochémiu a ochranu životného prostredia. Doktorskú dizertáciu Mr. Savićová vypracovala v laboratóriu pre organickú chémiu pod mentorstvom Dr. Evgenije Đurendićovej, riadnej profesorky Prírodovedno-matematickej fakulty v Novom Sade. Dizertácia Syntéza a antiproliferatívna aktivita nových D-homo a D-seko derivátov androstanu je vypracovaná v rámci výskumov projektu Syntéza, charakterizácia a biologické výskumy steroidných derivátov a ich molekulárnych agregátov, čo financuje Ministerstvo osvety a vedy RS.

Mladá doktorka chemických vied Marína Savićová v obhajobe doktorskej dizertácie – napriek vysoko vedeckým termínom a téme – aj laikom prítomným na slávnosti priblížila význam svojej práce, lebo začiera do oblasti výskumu potenciálnych liekov na malígne tumory. Potom, čo úspešne zodpovedala aj na otázky päťčlennej komisie, nastala najslávnostnejšia a dojímavá chvíľa, keď ju na základe usilovnej a obetavej vedeckovýskumnej práce vyhlásili za doktorku chemických vied.

E. Š.

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs