Továreň pod holým nebom dobre funguje

2.apr 2014

Továreň pod holým nebom dobre funguje

Počas sejby cukrovej repy tejto jari počasie prevažne žičí pestovateľom. Takmer dva týždne ľudia a stroje na poliach nepretržite pracovali a obsiali takmer všetky plochy kontrahované pre potreby kovačického cukrovaru. Niekoľko dní síce výdatne pršalo a táto prestávka trápila rovnako poľnohospodárov, ako i odborné služby v Spoločnosti Sunoko, továrni Jedinstvo v Kovačici. Len čo to počasie dovolilo, v sejbe pokračovali.

Dipl. Ing. Srboljub Dinić

Dipl. Ing. Srboljub Dinić

Pred začiatkom sejby v surovinovom revíre kovačického cukrovaru mali kontrahovaných 8 700 ha. Podľa slov riaditeľa Dipl. Ing. Srboljuba Dinića je reálne očakávať, že sa v priebehu sejby tieto plochy zväčšia o takých 1 500 ha.

– Som rád, že sa zvýšil záujem poľnohospodárov o pestovanie cukrovej repy, čo sa prejavilo už v minulom roku. Mienim, že je to výsledkom dobrého vlaňajšieho zárobku, aký im nepriniesla žiadna iná plodina. K zvýšenému záujmu o cukrovú repu prispeli aj pomerne nízke, dokonca aj tie zatiaľ neznáme ceny ostatných kultúr, pretože pri cukrovej repe je všetko veľmi jasné a vopred známe. Okrem garantovanej ceny, ktorá je 38 eur za tonu, treba zdôrazniť, že sa výrobcom ponúkajú všetky agrotechnické opatrenia a zabezpečuje najkvalitnejší reprodukčný materiál.

Aké sú kapacity továrne, koľko cukrovej repy sa dá maximálne spracovať v priebehu kampane?

Máme to šťastie, že banátske polia sú veľmi úrodné a v pestovaní repy sa dosahujú nadpriemerné výsledky. Za predpokladu, že sa úroda dopestuje na všetkých obsiatych plochách, cukrovar v Kovačici si zabezpečí suroviny v súlade so spracovateľskými kapacitami na tradičnú kampaň. To tým skôr, že nielen v najbližšom okolí továrne, ale aj inde (v okolí Jagodiny, Lazarevca, Vršca, Nového Miloševa…) je zasiata cukrová repa, ktorá sa neskoršie dostane na spracovanie do kovačického cukrovaru. V Kovačickej obci je dokonca ešte okolo 3 000 ha obsiatych cukrovou repou, ktorú pestovatelia nekontrahovali.

Keď ide o Kovačickú obec, v ktorých chotároch sú najväčšie plochy pod cukrovou repou?

Doteraz je v našej obci obsiatych približne 80 percent plôch, z toho veľkú časť rolí obsiali poľnohospodári z Crepaje (2 000 ha).

Čo očakávate z tohtoročnej úrody?

– Vzhľadom na to, že sa výroba sladkého koreňa zvýšila o 6 000 ha, očakávame aj rekordnú výrobu, čo je dosť reálne. K tomu očakávame aj väčšiu výrobu cukru, čiže okolo 70 000 ton. Teraz je najdôležitejšie, aby nebolo veľmi teplo, ale aby nebolo ani mnoho spŕšok, aby sa nám želania a očakávania splnili.

Anička Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs