Krásna lužská príroda ako inšpirácia

3.apr 2014

Krásna lužská príroda ako inšpirácia

 Keď našla na povale džbány od starého otca, dostala inšpiráciu niečo na ne namaľovať. Bolo to pred pätnástimi rokmi a odvtedy sa Lužanka Viera Bažaľová venuje ochotníckemu maľovaniu. Talent do kreslenia prejavila ešte v detstve a v škole mala vždy blízko ku výtvarnej.

Viera Bažaľová so svojou tvorbou: omaľovanými džbánmi, fľašami, miniobrazmi na dreve a obrazmi na plátne

Viera Bažaľová so svojou tvorbou: omaľovanými džbánmi, fľašami, miniobrazmi na dreve a obrazmi na plátne

– Posledné dva-tri roky sa viac venujem maľovaniu. Zvlášť v zimnom období mám na túto moju záľubu viac času, – hovorí spolubesedníčka. – Najčastejším motívom, ktorý maľujem, je ovocie, ale aj kvety a príroda. Pracujem zväčša doma, ale idem aj do prírody, a tam si robím náčrty na obrazy. Často si organizujeme rodinné výlety a v prírode čerpám námety na tvorbu. Naša lužská príroda je veľmi pekná a tá ma zvlášť inšpiruje. Omaľúvam rôzne predmety. Dosť maľujem aj na sklo, čiže na sklenené fľaše, ktoré, keď sa omaľujú, sú naozaj vhodné aj ako darčeky. Maľovala som aj na tekvičky a vyskúšala som sa aj v maľovaní na napílené drevené plátky z kmeňa stromov. Také dva roky je tomu, ako som začala kresliť aj obrazy. Plátno si zadovažujem v predajniach v Novom Sade a olejové farby a štetce, s ktorými pracujem, mi sestra najčastejšie prinesie zo Šídu. Najprv som maľovala len tak zo záľuby, pre seba, a teraz je už záujem o moje práce väčší, takže ich robím aj na objednávku a predávam. Nedávno nás ku Dňu žien pozvali na výstavu do Suseku, kde som predstavila svoju tvorbu. U nás v Lugu nie je mnoho občanov, ktorí sa ochotnícky venujú maľovaniu.   

V rozhovore s Vierkou sme sa dozvedeli, že v Lugu nemajú ani združenie žien. Priala by si však, aby sa aj lužské ženy zorganizovali a stretávali. Dúfa, že keď sa otvorí nový Dom kultúry v Lugu, aj ženy sa zorganizujú a budú mať tu svoje miesto na činnosť a zároveň aj na zviditeľnenie a prezentovanie svojej umeleckej tvorby. 

                                                                                                             Katarína Gažová  

 

  

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs