V znamení 260. a 225. výročia

6.apr 2014

V znamení 260. a 225. výročia

V roku dvoch jubileí Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne, keď si pripomenuli 260. výročie založenia prvej srbskej pravoslávnej školy v Kulpíne a 225. výročie založenia prvej slovenskej školy v Kulpíne, usporiadali celotýždenné aktivity. Od pondelka 24. do piatka 28. marca každodenne žiaci a učitelia školy boli zapojení do rôznych podujatí. Vyvrcholenie osláv jubileí a zároveň i oslavu Dňa školy v Kulpíne usporiadali v piatok 28. marca záverečným kultúrno-umeleckým programom v Dome kultúry v Kulpíne.

Z pondelkovej verejnej rozpravy: prvé tri učiteľky zľava sú penzistky Alžbeta Pucovská, Katarína Kopčoková a Zdenka Mitićová

Z pondelkovej verejnej rozpravy: prvé tri učiteľky zľava sú penzistky Alžbeta Pucovská, Katarína Kopčoková a Zdenka Mitićová

V školských miestnostiach v pondelok 24. marca usporiadali verejnú rozpravu o rozvoji školstva v Kulpíne a o významných učiteľoch kulpínskej školy. Zaznamenaná bola bohatá návštevnosť žiakov, učiteľov, rodičov, starých rodičov. Prednášateľmi boli bývalí dlhoroční učitelia ZŠ Jána Amosa Komenského: Ján Kopčok, Zdenka Mitićová, Alžbeta Pucovská, Katarína Kopčoková. Terajší profesor dejín Todor Radanov koncízne sprítomnil dejiny srbskej a slovenskej školy. Učiteľ vo výslužbe J. Kopčok prednášal o situácii na začiatku formovania školstva v Kulpíne a medziiným spomenul, že prvým učiteľom v Kulpíne bol Ján Lysí zo Slovenska. Učiteľka A. Pucovská hovorila o veľkom počte žiakov kedysi v porovnaní s dneškom a K. Kopčoková a Z. Mitićová hovorili o sekciách – recitátorskej, tanečnej –a o bohatej programovej náplni počas školského roka v škole. Z. Mitićová sa zmienila aj o učebných pomôckach, ktoré vtedy boli skromné, a o žiakoch povedala, že boli poslušnejší, tichší a vedeli si vážiť svojich učiteľov. Odznel i žiacky príležitostný program pozostávajúci z hudby, spevov, recitácií a prednesov textov z dejín školstva v Kulpíne.

Počas oslavného týždňa v škole usporiadali literárny večierok, na ktorom boli hostia básnici Svetlana Lana Dragićević a Nenad Neša Živković. Žiaci zahrali divadielko Analfabet autora Branislava Nušića v réžii učiteľa Aleksandra Nogu. Usporiadaný bol aj výtvarný tábor, kde bol hosťom kulpínsky maliar Michal Hasík. Vo štvrtok mali hodinu ekológie a šachový turnaj žiakov škôl z Báčskopetrovskej obce.

Žartovné divadielko zo života súčasnej školy

Žartovné divadielko zo života súčasnej školy

V piatok 28. marca oslavy Dňa školy štartovali športovými aktivitami. Kultúrno-umelecký program ako vyvrcholenie celotýždenných osláv usporiadali v Dome kultúry. Početné obecenstvo v hľadisku a hostí privítala riaditeľka Jovanka Zimová. Žiaci sa predstavili prednesom piesní, recitácií, rytmických tancov. Niekdajší život školy a aj ten dnešný predstavili žiaci, keď zahrali dve divadielka, a to v slovenčine a v srbčine. Záverečným programom osláv obecenstvo viedli a texty o dejinách srbskej a slovenskej školy v Kulpíne predniesli moderátorky Sonja Kolarská a Iva Koruniaková.

                                                                                Katarína Gažová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs