Tradičné stretnutie Pazovčanov

14.feb 2013

Záber zo stretnutia Pazovčanov

BRATISLAVA

V sobotu 9. februára v spoločenských priestoroch Slovnaftu vo Vlčom hrdle v Bratislave sa uskutočnilo 18. Stretnutie Pazovčanov žijúcich na Slovensku. Už na samotnom začiatku stretnutia v príhovore hostí veľvyslankyňa Srbska v Bratislave Radmila Hrustanovićová vysoko ocenila takéto stretnutia a slovensko-srbské, ako i slovensko-slovenské vzťahy. Za Svetové združenie Slovákov v zahraničí sa prihovoril Stanislav Bajaník a v mene jeho predsedu Vladimíra Skalského odovzdal Ďakovný list prvému richtárovi, 100-ročnému Pazovčanovi Jánovi Materákovi. Potom nasledoval príhovor richtára Petra Poljovku a odovzdávanie diplomov predchádzajúcim richtárom, ktorým sa srdečne poďakoval iniciátor a vytrvalý organizátor týchto stretnutí Miroslav Demák. Novým richtárom sa stal Zdenko Folťan.

Stanislav Bajaník odovzdáva Ďakovný list Jánovi Materákovi

Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnili nielen Pazovčania žijúci na Slovensku, ale aj ich rodáci, ktorí pricestovali zo Starej Pazovy, Viedne, ako i Slováci žijúci na Slovensku z Bulharska, Rumunska, Maďarska a mnohí sympatizanti a priaznivci krajanov žijúcich na Slovensku. Na programe bolo okrem požívania originálnych špecialít a nápojov z Pazovy aj vyhlásenie gazdinej a gazdu roka za najlepšie klobásy, či štrúdle a rejteše, tiež bola bohatá tombola a účastníkom stretnutia hrala do tanca ľudová kapela z Pazovy – Pazovskí kacúri.

                                                                                Viera D. Tapalagová


 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs