TRADIČNÝ KONCERT

9.jan 2013

TRADIČNÝ KONCERT na Štedrý večer usporiadali v Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kysáči. Prítomným sa v modlitebnici Elim príležitostnými piesňami predstavil domáci spevokol Glória pod taktovkou Ondreja Maglovského, ktorý pôsobí už takmer dvadsať rokov. Tentoraz pozvali všetkých, s ktorými spolupracovali, aby sa znovu stretli a zaspievali vianočné piesne, ktoré počas spomenutého obdobia nacvičili. Vydarilo sa im to na potešenie všetkých, ktorí sa rozhodli Štedrý večer stráviť v kruhu veriacich v modlitebnici Elim. Vianočná zvesť do ich sŕdc zaznievala aj vďaka príhovorom a básňam, ktoré odzneli medzi jednotlivými piesňami. K teplu vianočnej atmosféry prispeli tiež členky mládežníckeho spevokolu, ako i Ivan Slávik, ktorý sa predstavil sólovým spevom. Prítomných príhovorom privítala superintendentka EMC Anna Páliková-Kunčáková. Na snímke: Spevokol Glória na štedrovečernom koncerte.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs