Protest občanov

9.jan 2013

Vo štvrtok 3. januára so začiatkom o desiatej hodine v Báči usporiadali pokojný protest občanov, ktorí podporujú – ako uviedli – nelegitímne zvrhnuté obecné vedenie v čele s predsedom Obce Báč Mirkom Pušarom.

Maliakove snahy o rozvoj školstva

Na protestnom zhromaždení sa občanom prihovoril Mirko Pušara, ako aj predstavitelia politických strán, ktoré predtým tvorili väčšinu v obecnom zhromaždení, a to sú Socialistická strana Srbska, Srbská pokroková strana, Strana zjednotených penzistov Srbka a skupina občanov. Na proteste sa hlavne hovorilo o nezákonnom a nelegálnom konaní výborníkov novoutvorenej väčšiny, ktorú tvoria výborníci Demokratickej strany, Srbskej radikálnej strany a Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny, a ktorí násilne vnikli do miestností obce, a tak prebrali miestnosti obecných orgánov. Celý prípad nelegálneho zvrhnutia doterajšej väčšiny a formovania nových obecných orgánov je odovzdaný do Správneho súdu, ktorý doposiaľ  neschválil zodpovedajúce rozhodnutie, ktoré by v značnej miere prispelo k normalizácii politického života v tejto obci.

Dr. Milenko Babić, ktorý sa prítomným občanom prihovoril ako poslanec Zhromaždenia Vojvodiny, vyjadril údiv nad tým, že násilnému a nezákonitému vniknutiu do miestností obce svojou prítomnosťou podporu poskytol aj predseda pokrajinskej vlády Dr. Bojan Pajtić so spolupracovníkmi a skupinou občanov, ktorých priviedli z rôznych vojvodinských miest. Mirko Pušara vo svojom príhovore zdôraznil, že aj naďalej mienia pokojne a dôstojne čakať na rozhodnutie súdu, nech ono bude akékoľvek. V prípade, že rozhodnutie súdu bude negatívne pre nich, v obci plánujú založiť Hnutie za spravodlivosť s prvoradou úlohou demokratickým a legálnym spôsobom bojovať za pravdu a spravodlivosť.

Po uzavretí programu protestu občania sa pokojne rozišli. Celý priebeh protestu pred budovou obce zabezpečovali jednotky polície, ale protest prešiel bez akýchkoľvek incidentov, pokojne a dôstojne ako bolo stanovené.

Juraj Berédi-Ďuky

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs