Trápia ich finančné problémy

11.mar 2013

Na výročnom zasadnutí aradáčskych hasičov prítomných privítal predseda spolku Janko Bartoš. V správe o minuloročnej činnosti spolku, ktorú prečítala Dragana Vasinová, okrem iného uviedli, že vlani v samej osade nebolo mnoho požiarov, čo je veľmi dobre, ale upozornili na takzvané chotárne požiare, ktorých minulej jesene bolo hodne, pretože roľníci spaľujú slamu a iné rastlinné zvyšky. Správu o hospodárení spolku podal pokladník Emil Hučok, ktorý zdôraznil, že nedostatok finančných prostriedkov môže ohroziť riadnu činnosť hasičov. Vo finančnom pláne na bežný rok ako prioritu vysunuli financovanie cesty aradáčskej ženskej skupiny na hasičskú olympiádu do Francúzska. Veliteľ spolku Dolai Sandor ozrejmil plán práce na tento rok a veliteľ Janko Abelovský hovoril o plánoch prípravy hasičských celkov na súťaženiach. Aradáčski hasiči na prvé miesto vysunuli kúpu nového vozidla, prípadne renováciu existujúceho 50-ročného hasičského vozidla, ale zdôraznili aj nutnosť súrnej opravy strechy na budove spolku, ktorá premoká.

Na výročnom zasadnutí členov hasičského spolku v Aradáči sa zúčastnila delegácia obecného hasičského zväzu v čele s Draganom Jajićom, ktorý prisľúbil finančnú pomoc na riešenie existujúcich problémov. Medzi hosťami boli aj predstavitelia hasičov z Trenčianskych Stankoviec zo Slovenska, pokrajinský poslanec Predrag Matejin, predstavitelia Rady Miestneho spoločenstva Aradáč v čele s Nikolom Josimovim, potom delegácie hasičských spolkov z Kovačice, Padiny, Bieleho Blata, Pivnice, Kysáča, Mužlje, Kleku, Knićaninu, ako aj predstavitelia profesionálnej jednotky obecného hasičského zväzu zo Zreňaninu.

Jano Zvara Moco

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs