Erdevík

11.mar 2013

V piatok 1. marca Svetový deň modlitieb si pripomenuli aj v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Erdevíku. Pripravené texty, modlitby žien z Francúzska na týchto večerných službách čítali členky erdevíckeho cirkevného zboru a spieval zborový spevokol.  Náplň služieb Božích pripravili Mgr. Ján Vida, námestný farár, a Lyduška Kolárová, zborová kantorka. Okrem domácich viery do Erdevíka zavítali aj členovia cirkevného zboru zo Sriemskej Mitrovice. Po večerných službách nasledovalo tradičné posedenie pri koláčoch a čaji, ktoré pripravili ochotné cirkevníčky.

J. Vida

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs