Vo svetle priemerov

11.mar 2013

PRVÉ VÝSLEDKY SČÍTANIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE  (2)

 

Obálka prvej tematickej brožúrky

Ako je už zverejnené a známe, základom prvých výsledkov súpisu poľnohospodárstva sú predovšetkým  údaje o poľnohospodárskych gazdovstvách a pôde, počte dobytku a včiel, počte traktorov a niektoré všeobecné údaje. Riadiac sa heslom, že každý súpis poskytuje popis, jeho aktéri zistili vlani mnohé skutočnosti, ktoré v období pred nami bude musieť mať na zreteli každý, kto má do činenia a plány alebo s týmto, alebo v tomto odvetví.

Prostredníctvom vlaňajších  ankiet v takmer 940 000 domácností zistené je, že je v Srbsku 628 555 rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev (99,6 percenta z ich celkového počtu) a len 2 567 gazdovstiev právnych osôb, prípadne podnikateľov. Priemerné gazdovstvo má 4,5 hektára pôdy, no zaujímavá je štruktúra vlastníctva v tomto majetkovom segmente.

Až 47 percent rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev nevlastní ani dva hektáre pôdy, kým 29 percent vlastní od dvoch do piatich hektárov. Medzi päť a desať hektárov má 14 percent gazdovstiev, medzi desať a dvadsať hektárov ich päť percent. Viac ako dvadsať hektárov vlastní len  tri percentá poľnohospodárskych gazdovstiev, kým sú dve percentá bez pôdy.

Rodinných gazdovstiev je v severnej časti Srbska (vo Vojvodine a v oblasti Belehradu) približne 180 000, kým ich je v južnej okolo 450 000, z čoho len v Šumadiji a v západnom Srbsku  260 000. Piatimi oblasťami, v ktorých je najväčší počet gazdovstiev uvedeného druhu, sú zlatiborská, mačvanská, rasinská, belehradská a juhobáčska.

Najväčšie rozlohy poľnohospodárskej pôdy používajú poľnohospodárske gazdovstvá vo Vojvodine (1 598 065 hektárov), zvlášť v južnom Banáte – 315 247 ha. Na druhom mieste je pásmo južnej Báčky s 287 997 hektárov, na treťom stredný Banát s približne 260 000, na štvrtom Sriem s 230 000, na piatom Zlatibor s 210 000 hektárov. Všetky iné regióny majú  menej od 200 000 hektárov obrábateľnej pôdy. Najbližšie tomuto číslu sú oblasť západnej Báčky (185 000) a severného Banátu (180 000 hektárov).

Iste si treba všimnúť aj údaj, že dosť skromný počet právnych osôb a podnikateľov, ktorých je menej od pol percenta v celkovom počte gazdovstiev, má mnohonásobne väčší podiel vo využívaní poľnohospodárskej pôdy: až šestnásť percent. Svedčí to o koncentrácii vlastníctva do rúk neveľkej skupiny podnikateľov a spoločností, čo si nemožno nedať do súvislosti s uplynulými a súčasnými transformačnými pohybmi v tomto segmente ekonomiky.

(V budúcom čísle:  Časť poľnohospodárskej techniky)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs