Stonkové krytonosy – škodcovia v repke

11.mar 2013

OCHRANA V JARNOM OBDOBÍ
                   

 

K najdôležitejším škodcom v jarnom období patria aj tzv. stonkové krytonosy – krytonos repkový (Ceutorhynchus napi) a krytonos štvorzubý (Ceutorhynchus pallidactylus) patriace do čeľade Curculionidae. Je dôležité poznať a vedieť rozlíšiť tieto dva druhy, ktoré sa odlišujú svojím vývojovým cyklom a škodlivosťou. Z toho vyplývajú aj rozdielne ochranné opatrenia.

AKO ICH ROZLÍŠIŤ?

Telo imága krytonosa repkového meria 3 –4 mma je väčšie ako telo krytonosa štvorzubého, ktoré meria 2,5 –3,5 mm.  Chrobáky krytonosa repkového sú tmavohnedé až čierne, obrastené krátkymi, sivými chĺpkami, a preto je sfarbenie tela sivé. Krovky sú jemne ryhované. Telo imága krytonosa štvorzubého je obrastené jemnými tmavými a svetlými chĺpkami, čo imágam dáva strakatý vzhľad. Na krovkách pri štítku sa nachádza pravouhlá biela škvrna. Chodidlá všetkých nôh sú hrdzavo červené. Krytonos repkový nemá červené nohy.

AKO ŠKODIA?

Krytonos repkový

Imága oboch nosánikov nalietavajú do porastov repky skoro na jar. Krytonos repkový nalietava výrazne skôr ako krytonos štvorzubý. Samičky krytonosa repkového kladú vajíčka do horných častí stonky, pod vegetačný vrchol, ale samičky krytonosa štvorzubého kladú vajíčka do listových stoniek alebo do hlavnej žilky na liste. Prvým symptómom napadnutia rastliny krytonosom repkovým sú malé, lesklé, neskôr bielo olemované otvory v stonkách. Počas predlžovania stoniek sa v mieste otvorov vytvárajú tenké ryhy, dochádza k zdureniu a deformáciám. Typickým prejavom je zakrpatenie, skrúcanie a praskanie stoniek.

Po napadnutí rastlín repky krytonosom štvorzubým nevznikajú na nich žiadne vonkajšie deformácie. Škodlivosť krytonosa repkového je vyššia v porovnaní s krytonosom štvorzubým. Pri silnom napadnutí straty na úrode môžu byť až 50 %, kým pri silnom napadnutí krytonosom štvorzubým straty na úrode sú nižšie ako 20 %. Škodí aj imágo, aj larva. Žer imág spôsobuje zníženie asimilačnej plochy a tiež poškodzujú stonky vyhrýzaním drobných jamiek, do ktorých samičky kladú vajíčka. Poškodenia na stonke umožňujú väčšiemu napadnutiu rastlín hubovými chorobami (Phoma sp. a Verticilium sp.). Larvy zapríčiňujú oveľa väčšie škody. Žerom vo vnútri stoniek larvy spôsobujú, že rastliny trpia nedostatočným prívodom živín, a preto dávajú semená nižšej kvality.

AKO URČIŤ POTREBU A TERMÍN OCHRANY?

Pri použití chemickej ochrany je veľmi dôležité určiť termín ošetrenia porastov repky proti krytonosom. Základom na určenie aplikácie insekticídov je monitoring náletu imág stonkových krytonosov a následne určiť, ktorý druh v populácii dominuje. Nálet je možné monitorovať pomocou žltých vodných misiek (Mörickeho misky) alebo pomocou žltých lepových lapačov (lepové dosky). Prah škodlivosti je 25 imág chytených na 4 misky za tri dni alebo 2 imága chytené za 3 dni na lepové dosky.

 

KTORÝ INSEKTICÍD POUŽIŤ?

Na ochranu sa využívajú pyrethroidy, kombinácie organofosfátu a pyrethroidu (Nurel D) a sytémové neonikotinoidy (Biscaya 240 OD a Mospilan 20 SP). Každý z týchto skupín insekticídov má svoje výhody a nevýhody.

AKÉ SÚ PREVENTÍVNE OPATRENIA?

Krytonos repkový

Priestorová izolácia patrí k významným preventívnym opatreniam. Odporúča sa nepestovať repku v blízkosti kapustovej zeleniny. Tiež významné preventívne opatrenia sú ničenie pozberových zvyškov po kapustovej zelenine a ničenie kapustovitých burín.

Hlboká orba je tiež účinná v znížení populácie škodcov repky, lebo premiestňuje prezimujúce štádiá škodcov do väčšej hĺbky. Na druhej strane toto opatrenie negatívne ovplyvňuje výskyt prírodných nepriateľov škodcov. Pre zachovanie prírodných nepriateľov najlepšie výsledky dáva redukované obrábanie pôdy.

Ing. Ján Tancik, PhD.

SPU Nitra, Katedra ochrany rastlín

foto: internet

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs