Pripomíname!

11.mar 2013

AKTUALITY Z DOMOVA

 

Poľnohospodárske gazdovstvá sa môžu zaregistrovať alebo obnoviť registráciu do 31. marca 2013. Len týmto spôsobom majú následne nárok na subvencie a podporné prostriedky určené na poľnohospodárstvo a rurálny rozvoj. Zápis nových gazdovstiev začal 25. februára 2013 a bude trvať do 31. marca 2013. Majitelia svoje gazdovstvá môžu zapísať do registra v pobočkách Správy pre trezor podľa miesta bydliska.

 

Nariadenie o rozdelení podnetných prostriedkov

          Vláda Republiky Srbsko na návrh Ministerstva poľnohospodárstva schválila Nariadenie o rozdelení podnetných prostriedkov v poľnohospodárstve a rurálnom rozvoji na rok 2013 v súlade so Zákonom o podnetoch. Prostriedky sa budú rozdeľovať na priame platby, na podnetné opatrenia rurálneho rozvoja a na mimoriadne podnety. Schválením tohto nariadenia sa môže začať s vyplácaním všetkých subvencií a prémií v poľnohospodárstve a rurálnom rozvoji počas celého tohto roku. Týmto nariadením vznikajú lepšie podmienky na zvýšenie výroby a konkurencie.

 

Farmári dostanú prémie za všetko odovzdané mlieko

Podľa slov štátneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva Danila Golubovića okrem bezplatnej kukurice, zeolitu, výkupu všetkého čerstvého mlieka farmárom budú vyplatené prémie za predané mlieko, bez ohľadu na obsah aflatoxínov. Prémia za mlieko je 7 dinárov za liter.

 

Aflatoxínom napadnutých 31 % kukurice

Podľa slov Gorana Tasića, riaditeľa Direkcie pre tovarové zásoby, z výsledkov posledných analýz kukurice na prítomnosť aflatoxínu vyplýva, že 31 % kukurice, ktorú štát vykúpil, obsahuje zvýšený obsah aflatoxínu. Táto kukurica bude ošetrená adekvátnym spôsobom tak, aby sa mohla použiť ako krmivo.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs