Trávenie voľného času

24.okt 2013

Trávenie voľného času

Voľného času sa každý z nás jednoducho nevie dočkať, hoci sa stáva, že potom nevieme, čo si s ním skôr počať. Štatistika vraví, že i táto kategória závisí od veku, pohlavia, rodinných a finančných podmienok, dokonca aj od toho, ktorý deň v týždni práve je. Počas pracovných dní sa ženy voľným aktivitám venujú priemerne päť, muži šesť hodín. V dňoch víkendu je ten rozdiel ešte výraznejší: ženy len šesť a muži takmer osem hodín denne. Toľko o rovnoprávnosti.

Cez víkend do parku: jeden z častých spôsobov trávenia voľného času

Cez víkend do parku: jeden z častých spôsobov trávenia voľného času

Najobľúbenejším spôsobom trávenia voľného času je pozeranie televíznych programov: ženy tomu priemerne denne venujú dve a pol, muži tri hodiny. Druhou aktivitou na súpiske je spoločenský život a zábava, čomu i muži i ženy venujú po čosi viac než hodinu denne. Aj ženy aj muži približne rovnaký čas trávia v kamarátení s príbuznými a priateľmi, na návštevách alebo ako ich hostitelia, v reštauráciách, v kinách a v divadlách, ako aj v relaxe. Prechádzka je najobľúbenejšou formou športovania a rekreácie. Ženy sa jej venujú pol hodiny denne, muži o čosi viac. Každá štvrtá žena sa venuje športovým aktivitám, pri ktorých trávi trikrát viac času. Príslušníčky krajšieho pohlavia viac čítajú knihy, muži dennú tlač. Na koníčky a prácu na počítači (hry) muži priemerne vyčleňujú dvadsaťpäť, ženy štrnásť minút denne.

Keď ide o priatelenie so známymi, najviac času na to majú bezdetné osoby, ktoré nie sú v manželskom pomere – takmer dve hodiny denne, kým tie, čo sú v manželstve a s jedným dieťaťom, venujú tomu priemerne hodinu. Tí, ktorí majú menšie deti, viac sa zaoberajú športom ako tí, ktorých deti sú väčšie, lebo sú priemerne o deväť rokov mladší.

Z aspektu vzdelania si možno všimnúť, že vo voľných aktivitách najviac času trávia muži s vysokoškolským alebo vyšším vzdelaním – viac než sedem hodín – najmenej ženy so stredoškolským vzdelaním: čosi nad päť hodín. S vyšším vzdelaním stúpa i angažovanie sa v športe. Muži pri týchto aktivitách priemerne trávia o desať minút viac ako ženy, a to vo všetkých vzdelávacích kategóriách. Keď ide o čítanie, tak sú tu najmenej aktívne ženy s nižším vzdelaním, ktoré sa knihám alebo tlači venujú priemerne sedem minút denne. Najaktívnejší sú vysokoškolsky vzdelaní muži, ktorí na to denne vyčleňujú priemerne 39 minút.

Z aspektu zamestnanosti sa dá badať, že zamestnané ženy, podľa vlastného vyhlásenia, majú najmenej času na voľné aktivity, kým najviac času na ne majú nezamestnaní muži. Rozdiel medzi nimi je necelé dve hodiny denne. Jedným z najfrekventovanejších spôsobov využitia času u nás, dokonca špecifickou celonárodnou aktivitou, je vypíjanie kávy. Kávičkovaniu denne venujeme priemerne tridsaťšesť minút: ženy štyridsať, muži tridsaťdva minút. Robíme to po celý deň, najviac ráno o pol ôsmej, keď každý jedenásty obyvateľ Srbska siaha po svojej prvej rannej káve. Na úspešný štart do nového dňa.

(V budúcom čísle: Potraviny a stravovanie)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs