Len jeden lekár gynekológ

24.okt 2013

Len jeden lekár gynekológ

V Starej Pazove toho času pôsobí len jeden lekár gynekológ, čo ženám a najmä budúcim mamičkám spôsobuje veľké problémy. Pretože sa na súbeh na zamestnanie gynekológa v Dome zdravia Dr. J. J. Zmaja celý rok nikto neprihlásil (súbeh desaťkrát zopakovali), nedávno okolo 300 žien podpísalo petíciu, ktorou sa dožadujú pomoci štátu. Ženy sa pýtajú, či na trhu práce vôbec nieto lekárov špecialistov tohto druhu, alebo je v otázke čosi iné? Zároveň vyjadrili mienku, že jeden lekár nemá možnosti zodpovedne pracovať, kontrolovať zdravie žien a k tomu ich liečiť.

Poldňové prázdno pred ordináciou gynekológa

Poldňové prázdno pred ordináciou gynekológa

– Ženy majú právo už kvôli sebe, ale aj kvôli potomstvu na dôstojnú zdravotnú ochranu, – mieni Daniela Grozdanićová, iniciátorka petície. Ordinujúci lekár pracuje len v jednej zmene, prioritu dáva rodičkám, takže ostatným ženám sa nemôže venovať. Problém nastal po odchode do penzie dvoch lekárov gynekológov, jedného v zdravotnej stanici v Starých Bánovciach a druhého v Starej Pazove, takže o zvláštnych zdravotných potrebách okolo 40 000 žien v desiatich osadách Staropazovskej obce sa starajú len traja gynekológovia – dvaja v Novej Pazove a jeden v Starej Pazove.

Dr. Rada Inđić, riaditeľ Domu zdravia v Starej Pazove, povedal, že je súbeh na gynekológov otvorený už dlhší čas, ale zainteresovaných špecialistov jednoducho niet. Prízvukoval, že špecializácia domácich kádrov trvá veľmi dlho.

Za ten čas sa ženy vynachádzajú ako vedia, buď čakajú na termín prispôsobujúc sa pracovnému času lekára (raz dopoludnia, raz popoludní) alebo sú prinútené (najmä ak sú zamestnané) na lekársku prehliadku vybrať sa do súkromných ordinácií v Pazove, Inđiji alebo v Belehrade.

Tesne pred uzávierkou tohto čísla z Domu zdravia oznámili, že po štyroch mesiacoch sa na súbeh prihlásil jeden gynekológ – pôrodník.

kv

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs