Tribúna Masová kultúra ako prejav spoločenskej reality

11.dec 2017

Tribúna Masová kultúra ako prejav spoločenskej reality

V Študentskom kultúrnom centre Fabrika v Novom Sade v organizácii Strediska pre spoločenskú stabilitu dnes prebiehala tribúna s názvom Masová kultúra ako prejav spoločenskej reality.

O tom, čo je a ako nás tvaruje masová kultúra na tribúne hovorili minister kultúry a informovania Vladan Vukosavljević, profesor na oddelení sociológie na Filozofickej fakulte v Novom Sade Žolt Lazar, režisér Milorad Milinković, ako aj jeden z autorov známeho seriálu Državni posao Dimitrije Banjac.

Masová kultúra

Profesor na oddelení sociológie Filozofickej fakulty v Novom Sade Žolt Lazar sa najprv sústredil na samotný termín masová kultúra.

„Masovú kultúru tvoria obsahy, ktoré sa distribuujú prostriedkami masovej komunikácie. Ona je predsa veľmi široká a treba rozlišovať masovú a populárnu kultúru. Vlastne, populárna kultúra je najdôležitejšou kategóriou, ktorá aj v našej spoločnosti profiluje systém hodnôt. Do masovej kultúry patria aj obsahy, ktoré nemusia záväzne byť súčasťou populárnej kultúry – napríklad správy, šport, vysoká kultúra a podobné,“ zdôraznil profesor Lazar.

Účastníci tribúny

Minister kultúry a informovania Vladan Vukosavljević povedal, že je kompletná spoločnosť ovplyvnená zdrojmi masovej kultúry, ktorá nemusí mať záväzne negatívny koncept.

Žijeme v takom svete, že je každý jednotlivec fakticky vsunutý do priemyslu zábavy, priemyslu šou a priemyslu masových médií. Dôležité je to, že sme my súčasťou sveta v ktorom masové médiá majú veľký vplyv. Ten vplyv občas môžeme hodnotiť pozitívne a občas aj menej pozitívne. Preto je dôležité, ak sa v našom okolí realizuje nejaký proces, aby sme sa zamysleli nad tým či sme aj my dobrovoľne jeho súčasťou, alebo sme sa jednoducho v ňom ocitli pre určité spoločenské dôvody,“ mieni minister Vukosavljević.

Systém hodnôt v masovej kultúre

Podujatie bolo navštívené

Základnou myšlienkou tribúny a zároveň jej cieľom je verejnosti ponúknuť odpovede na otvorené otázky súvisiace s masovou kultúrou, poukázať na distribútorov a tvorcov masovej kultúry a tiež sa dotknúť jej vplyvu na kreovanie povedomia.

Profesor Žolt Lazar hovoril aj o tom, ako masová kultúra vplýva tak na jednotlivca, ako aj na spoločnosť.

Masová kultúra predovšetkým vplýva na správanie sa, systém hodnôt a životný štýl. My v dnešnej postmodernistickej dobe vlastne žijeme prostredníctvom týchto elementov. Napríklad, životný štýl si budujeme na základe toho čo vidíme v médiách a toho, čo nám médiá núkajú, chodievame na určité podujatia, na dovolenky, čo vlastne je všetko odrazom populárnej kultúry. Žiaľ, jedným z negatívnych príkladov narušeného systému hodnôt je zvýšenie násilia v spoločnosti,“ uzavrel Lazar.

Na tribúne sa tiež hovorilo aj o úlohách dvoch základných typoch kultúry – masovej a vysokej či elitnej kultúry, o ich sociálnych funkciách a vzájomnom vzťahu.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.