Triumfovali domáci Hložančania

17.jún 2019

Triumfovali domáci Hložančania

Hložančania sú absolútnym víťazom 49. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… (foto: Ján Hlaváč)

Množstvo tanečných, speváckych a hudobných ochotníkov z celej Vojvodiny zoskupilo sa v sobotu na našom najväčšom celomenšinovom súťažnom podujatí, Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch. Počasie tohto roku žičilo, aby 49. ročník festivalu odznel v temer tropických podmienkach, ale to ochotníkom neprekážalo ukázať sa v svojich najkrajších krojoch a pri výstupe dať svoj maximálny výkon. Festivalová fiesta začínala sa už tradične koncertom speváckych skupín a ľudových orchestrov v Dome kultúry, pokračovala sprievodom všetkých účastníkov festivalu a zabodovala dvomi koncertmi folklórnych súborov v amfiteátri, no nechýbali ani sprievodné podujatia.

Najkrajšie spievali Novosadčanky, najlepšie hrali Padinčania

V sprievode sa tancovalo aj pri vysokej horúčave: Aradáčania vo víre tanca (foto: Ján Hlaváč)

Po privítacích slovách predsedníčky Výboru pre kultúru NRSNM Anny Čapeľovej, koncert speváckych skupín a orchestrov slávnostne otvorila pokrajinská poslankyňa, zároveň aj podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová. Svoje hlasové schopnosti odmerali mužské, ženské a dievčenské skupiny z Pivnice, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Bingule, Padiny, Starej Pazovy, Nového Sadu, Kysáča, Vojlovice, Lalite, Hajdušice, Hložian, Šídu a Selenče.

Ľudové orchestre tohto roku nesúťažili vo veľkom počte, keďže sa obecenstvu predstavili iba dva. Neľahkú úlohu mala porota hodnotiaca výkony tohto koncertu, ktorá pracovala v zložení: Juraj Súdi st., predseda poroty, Jarmila Juricová-Stupavská a Samuel Kováč ml., členovia. Ich rozhodnutie znie takto: v kategórii orchestrov na treťom mieste zakotvil ľudový orchester Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu na čele s umeleckým vedúcim Zlatkom Klinovským. Druhá cena sa dostala do rúk hudobníkom z padinského Domu kultúry Michala Babinku, ktorí pracujú pod taktovkou Anity Petrákovej. Porota hodnotiaca výkony speváckych skupín a orchestrov rozhodla sa tohto roku neudeliť prvú cenu v kategórii orchestrov. Keď ide o spevácke skupiny, na porotu najviac zapôsobil spev dievčenskej speváckej skupiny Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, ktorá s odborným vedením Tatiany Jaškovej zaspievala zmes slovenských ľudových piesní z Pivnice. Druhú cenu si vyspievala ženská spevácka skupina pri SKOS Detvan z Vojlovice, ktorú nacvičil Vladimír Kolárik, kým sa tretím miestom ovenčila ženská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian s umeleckým vedúcim Rastislavom Struhárom. Koncertom speváckych skupín a orchestrov prítomných priaznivcov slovenskej ľudovej hudby sprevádzali Petrovčanky Andrea Lačoková, Margarita Benková a Martina Benková.

Prvý koncert folklórnych skupín a otvorenie festivalu

Najvyššia tohtoročná cena v kategórii orchestrov sa dostala do rúk Padinčanom (foto: Ján Hlaváč)

Už pri prvom koncerte bolo vidno, že je návštevnosť festivalu o trochu nižšia ako v minulých ročníkoch, čo možno zdôvodniť faktom, že mnoho ľudí z javiska a obecenstva žije na Slovensku. Záujem o festival však bol, čomu istotne pomohla aj tohtoročná novinka – voľný vstup na festival. Na úvod programu hostí privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany a predseda organizačného výboru 49. FF Tancuj, tancuj… Pavel Žembery, tiež Anna Huďanová, zástupkyňa predsedu ZO Báčsky Petrovec a podpredsedníčka VR NRSNM. Slovo patrilo aj Libuške Lakatošovej, predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá pozvala predstaviteľa Vojlovice, minuloročného víťaza festivalu Tancuj, tancuj… aby istý otvoril. V prvej časti koncertu tanečných skupín predstavili sa Hložančania, Kulpínčania, Boľovčania, Aradáčania, Laliťania, Hajdušičania, Kovačičania a Petrovčania.

Druhá časť koncertu folklórnych skupín a revuálny program

Vojlovičania, minuloroční víťazi, s festivalovou vlajkou (foto: Ján Hlaváč)

Druhá časť koncertu, ktorá bola odvysielaná aj v priamom prenose na RTV 2, bola o dva body bohatšia, ako prvá. Zatancovalo v nej najmä desať súborov, a to z Vojlovice, Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Šídu, Selenče, Padiny, Hložian, Kysáča, a Kovačice. Diváci potom zatlieskali hosťujúcim súborom, ktoré vystúpili v revuálnej časti, kým porota hodnotila výkony súťažiacich tanečníkov. Ako prvý predstavil sa veteránsky folklórny súbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, po nich zatancoval KUS Sveti Sava z Novej Pazovy, a nasledovné body patrili veteránskemu súboru z Rusinského kultúrneho centra z Nového Sadu, ako aj hosťom zo Slovenska – Folklórnemu súboru Bukovinka z Braväcova.

A najlepší tohto roku sú…

Moderátorská dvojica: Elena Vršková z Hložian a Ivica Grujić Litavský z Aradáča (foto: Ján Hlaváč)

Hložančania! Podľa hodnotenia posudzovacej komisie, ktoré netrpezlivým ochotníkom a priaznivcom folklórneho dedičstva prezradila jej predsedníčka Ružena Červenská, najlepším súborom a absolútnym víťazom na tohtoročnom Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… stala sa tanečná skupina domáceho súboru Jednota z Hložian. Oni s choreografom a umeleckým vedúcim Jaroslavom Kriškom budú reprezentovať našu menšinu na Krajanskej nedeli v Detve. Sošku NRSNM hložianskemu súboru odovzdala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Druhú cenu si vytancovali rovnako ako aj vlani tanečníci Folklórneho súboru V šírom poli hruška Domu kultúry 3. októbra z Kovačice a tiež si zaslúžili účasť na festivale v Detve. Porota, pracujúca v zložení Milorad Lonić, Žeľko Suchánek a ako sme už spomenuli, Ružena Červenská, predsedníčka poroty, rozhodla sa tretie miesto udeliť Slovenskému kultúrno-osvetovému spolku Detvan z Vojlovice. Odborník, ktorý mal na starosti ohodnotiť najlepšie krojovaný súbor bol Marijan Pavlov, a cena najlepšie krojovaného súboru dostala sa tiež do rúk Vojlovičanom. Vojlovičania o rok budú aj našimi predstaviteľmi na Folklórnom festivale Jánošíkov dukát v Českej republike. Program prvého a druhého koncertu folklórnych súborov moderovala dvojica Elena Vršková z Hložian a Ivica Grujić Litavský z Aradáča.

Sprievodné podujatia

V Dome kultúry domáce združenie žien Slovenka pripravilo výstavu pod názvom 70 sukieň mala, a na rovnakom mieste bolo možno pozrieť si aj výstavu hložianskych výtvarných umelcov. Už tradične Spolok žien Slovenka organizoval jarmok, na ktorom si návštevníci festivalu mohli vychutnať domáce koláče a kúpiť ručné práce, ktoré ponúkali hosťujúce spolky žien. Pod organizáciu 49. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch podpisujú sa Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, KOS Jednota z Hložian, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany a Obec Báčsky Petrovec.

Danica Vŕbová

 

Najkrajšie spievala Dievčenská spevácka skupina SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu (foto: Ondrej Benka)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs