Úcta edukácii a propagácii

4.apr 2013

Zo slávnosti v budove Národnej rady SR (Foto: archív NRSNM)

V ustálenom termíne 25. marca je sviatok pedagogických pracovníkov, je to Deň učiteľov. V tento významný sviatok v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave prebiehalo slávnostné udelenie cien pedagógom z celého Slovenska, ale aj dvom zahraničným pedagogickým pracovníčkam. Najvyššie ocenenie takého rázu v Slovenskej republike – diplom a medailu sv. Gorazda za pedagogickú činnosť udelili aj Zuzane Medvegyovej zo Sarvaša, Maďarsko, a PaedDr. Svetlane Zolňanovej, riaditeľke ZŠ Jána Kollára v Selenči a predsedníčke Výboru pre vzdelávanie NRSNM. S. Zolňanová toto ocenenie dostala za jej dlhodobé aktívne pôsobenie v oblasti edukácie pedagogických pracovníkov a podporu propagácii slovenského jazyka a kultúry tak na Slovensku, ako aj vo Vojvodine.

Navrhovateľmi ocenenia Svetlane Zolňanovej sú VPV NRSNM, Združenie slovenských vojvodinských vychovávateľov, Asociácia slovenských pedagógov a kolektív Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. K úprimným gratuláciám ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, ako aj predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka sa pripojili aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktoré sa tiež zúčastnili na slávnostnom udelení tohto významného ocenenia. Ku gratulácii sa pripájajú aj všetci kolegovia, slovenskí pedagógovia z Dolnej zeme.

Vladislava Lovásová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs