Triumfovali Palančania

4.apr 2013

V PIVNICI SA SKONČILA 19. DIDA

 

Dve základné veci v súvislosti s tradičným divadelným festivalom v Pivnici sme vám už vyzradili: teda 19. DIDA, ktorá tentoraz prebiehala počas dvoch marcových víkendov (začala sa 22. a trvala do 31. marca), sa skončila, a najviac úspechov na nej zožal divadelný súbor MOMS Báčska Palanka. Predtým, než si ešte lepšie posvietime na vyhodnotenie festivalu, ponúkame vám prehľad dianí na pivnickom divadelnom javisku počas posledných marcových dní.

ŠTVRTOK 28. MARCA: ERDEVÍK, BÁČSKA PALANKA A BÁČSKY PETROVEC

Príbeh o drakovi Samuelovi pobavil pivnické deti, ale aj dospelých (Foto: V. D. V.)

Deň, ktorý nasledoval po Medzinárodnom dni divadla, a pritom to bol Zelený štvrtok, na festivale DIDA priniesol tri rozličné predstavenia: od inscenácie pre deti 1 +, cez divadlo pre divákov od 7 po 77 rokov, až po divadelné stvárnenie určené pre divákov nad 16 rokov.

Detská erdevícka divadelná produkcia početnému detskému obecenstvu ponúkla páčivé predstavenie Traja umelci a drak Samuel, ktoré spoločne pripravili ZŠ Savu Šumanovića a Slovenský kultúrno-osvetový spolok Erdevík. Profesorky slovenčiny Ruženka Ďuríková a Soňa Sládeková, ktoré podpisujú réžiu, s početným súborom naštudovali predlohu Miroslava Demáka a Milana Materáka o drakovi Samuelovi, ktorému traja umelci pomáhajú, aby hrdinským činom očaril dračicu Silviu. Bolo badať, že sú mladučkí herci na javisku takmer ako doma, za čo sa im pivnické obecenstvo odvďačilo úprimným potleskom.

Druhé predstavenie oslovilo menšiu hŕstku divákov, ale iba preto, že sa hralo na malej (a chladnej) scéne. V komornej atmosfére palanskí herci predviedli autorskú drámu Eleny Hložanovej Život je čudo, ktorá sa spolu s Katarínou Mišíkovou-Hitzingerovou podpisuje aj pod réžiu. Ide o predlohu, ktorá spracúva tému odcudzenosti medzi ľuďmi. V celom predstavení cítiť desivo dusnú atmosféru, v ktorej žije osamelý vdovec, ktorého až na nepatrné výnimky na výbornú zahral Jozef Chrček. Oň sa stará mladšia žena, čiže Emília Lazićová, ktorá by sa chcela s ním zblížiť. Ťarcha vdovcovej minulosti je príliš ťažká, aby k tomuto došlo. Trefne ladená hudobná clona, ktorú podpisujú Ondrej Pavčok, Ivan Šándor a Branislav Čeman, dokresľuje depresívne stavy protagonistu. Záver predstavenia predsa vyznieva optimisticky, keďže hlavného hrdinu „prebudí“ synova choroba, a tak urobí prvý krok do nového života.

Petrovské Divadlo VHV pokračuje v uvádzaní predstavení „alternatívneho“ typu, ktoré naše „rurálne“ obecenstvo niekedy odsudzuje. Ale výnimka potvrdzuje pravidlo: na festivale DIDA odmietavosť nebolo cítiť. Petrovskí ochotníci pod režijnou palicou Ivana Hansmana Jesenského inscenovali tragédiu mladého slovenského autora Romana Olekšáka Negativisti, ktorú neodporúčajú divákom mladším od 16 rokov. To je dobrý ťah tohto mladého, ale nadaného hereckého kolektívu, keďže predloha prináša príbeh sfetovanej mládeže, ktorá sa droguje, pije, fajčí, hreší, a nakoniec pre drogu a pri droge zabíja. Veľavravné, poučné predstavenie, ktorého možno ani prvoradým cieľom nie je poúčať, ale pozorný divák aj taký dojem môže dostať. Výrazná scénografia petrovským umelcom pomohla  pri stvárnení postáv, ktoré niektorí herci, menovite Mira Lainovićová, Ján Sklenár a Jaroslav Valentík, urobili až na závideniahodnej úrovni. Milovníci divadla, ktorí sledovali predstavenie, snahy všetkých členov petrovského divadelného kolektívu ocenili silným aplauzom.

V. Dorčová-Valtnerová

PIATOK 29. MARCA: ILOK, STARÁ PAZOVA A POPRAD

Petrovskí Negativisti – pozitívny odkaz (Foto: V. D. V.)

Veľký piatok bol na divadelnom festivale bohatý, lebo ponúkol až tri predstavenia. V podvečerných hodinách sa obecenstvu predstavili žiaci Základnej školy Julija Benešića z Iloku s dramaturgickou hrou pre deti a mládež Fruškohorský poklad autora a režiséra Vlatka Miksáda. Dej sa odohráva v areáli Fruškej hory. Ukrývajú sa tam tisícročné tajomstvá a mladí herci ich objavovali.

Aj keď po tomto predstavení bol problém s technikou a ďalšie predstavenie hodinu meškalo, predsa si obecenstvo s oduševnením pozrelo choreodrámu Babylon. Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka a Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy sa predstavili s dobre nacvičeným pohybovým divadlom, kde bolo vidno, koľko úsilia vynaložili. Každý pohyb bol dokonale nacvičený s hudbou a svetelnými efektmi. Miroslav Kožík, autor, režisér a herec, nám prezradil, že Babylon aktívne  nacvičovali viac ako 4 mesiace.

Divadlo COMMEDIA Poprad zo Slovenskej republiky zahralo potom drámu Neprebudený. V tomto predstavení účinkovali iba traja herci: hlavnú úlohu Ondráša stvárnil Michal Novák, kým ďalší dvaja herci – Dušan Kubaň a Vlado Benko – zahrali viac postáv, a pritom sa vraj dobre zabávali. V. Benko je aj režisérom a spolu s autorom poviedky Neprebudený Martinom Kukučínom aj autorom tejto dotvorenej divadelnej predlohy.

SOBOTA 30. MARCA: KULPÍN A TISOVEC

Kulpínčanom sa predsa podarilo zúčastniť sa na tomto festivale, aj napriek zdravotným problémom v hereckom súbore, ktoré im znemožnili plánované vystúpenie minulý víkend. Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen zahralo čiernu komédiu Pohreb, ktorej autorom je Ivan Holub. Ide o tragikomédiu o medziľudských vzťahoch, lakomstve a peniazoch. Je to jednoduchý príbeh, ktorý znázorňuje trpký pocit sklamania, lebo práve medzi tými najbližšími v rodine vládne zlosť a lakomstvo.

Divadelný súbor DAXNER z Tisovca, Slovensko, zahral drámu Záveje. Autorom tejto dobre známej drámy je Vladimír Hurban Vladimírov, kým réžiu podpisuje Marian Lacko. Hra sa odohráva počas ôsmich zimných dní, kde vyvrcholí tragédia ženy, ktorá svojmu mužovi nemôže dať dieťa a ktorej jediným slobodným rozhodnutím je vziať si život. Zvýrazňujú sa tu pocit lásky oproti chorobnej posadnutosti peniazmi.

Kvetoslava Imreková

NEDEĽA 31. MARCA: ZATVORENIE FESTIVALU A SVD

Komisia mala znovu neľahkú úlohu: (zľava) Zuzana Tárnociová, Vladimír Valentík a Zuzana Týrová (Foto: A. F.)

Vo sviatočnom nedeľnom veľkonočnom ovzduší v miestnostiach OD Janka Čemana, organizátora i tohtoročných Dní Janka Čemana, bolo cítiť aj tichý smútok, že je tomuto dvojvíkendovému divadelnému kamaráteniu koniec. Úradnú bodku za festivalom DIDA 2013 položili vo veľkej a renovovanej divadelnej sieni. Hlavnú úlohu v tejto časti festivalového programu mala posudzovacia komisia, presnejšie jej hodnotenie 19. festivalového ročníka. V komisii boli Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Vladimír Valentík a Mr. Zuzana Týrová, členovia. Podľa slov Z. Týrovej, ktorá správu komisie na zatvorení festivalu čítala, v tomto ročníku bol rekordný počet súťažných inscenácií – jedenásť – a „hojné a kultivované pivnické divadelné obecenstvo si malo možnosť pozrieť spolu až štrnásť divadelných predstavení (spolu s nedeľným)“. Komisia sa podrobnejšie zaoberala súťažnými predstaveniami, ktorých bolo jedenásť, ale z nich padinské predstavenie Zoznamka, petrovské Negativisti a kulpínske Pohreb sa uchádzali iba o postup na Palárikovu Rakovú. Členovia komisie zdôraznili, že všetky tieto tri predstavenia boli výnimočne kvalitné. Ďalších osem predstavení spĺňalo všetky body pravidiel DIDA a samým tým súťažili o všetky ceny. Sú to 4 pôvodné nové hry – tri nové texty zahrali Novosadčania (Láska alebo niečo iné…), Palančania (Život je čudo) a Iločania (Fruškohorský poklad) a choreodrámu, čiže neverbálne pohybové divadlo priniesli Pazovčania (Babylon). Detské predstavenie okrem Iločanov priniesli aj Erdevíčania (Traja umelci a drak Samuel). Boli tu aj tri zahraničné predstavenia: z Maďarska (Naša mačička), zo Slovenska, z Tisovca (Záveje) a z chorvátskeho Iloku. Komisia kvitovala aj opätovne hrané predstavenia novších autorov, ako sú Jano Hrubík (Tango miliardo –  Laliť) a autorská dvojica Miroslav Demák a Milan Materák (Traja umelci a drak Samuel).

A znovu podľa slov v hodnotiacej správe „vzhľadom na počet a vysokú kvalitu súťažných inscenácií“ členovia komisie mali neľahkú úlohu, mnoho práce, ale k nositeľom cien sa dostali jednoznačne:

Cenu Janka Čemana za autentické podanie života tunajších Slovákov si vyslúžil lalitský divadelný súbor za predvedenú komédiu Tango miliardo od Jana Hrubíka. Keď ide o nový text, komisia navrhuje tri texty zo štyroch nových predlôh (štvrtá je pazovská neverbálna predloha) zaradiť do knihy Nová súčasná slovenská dráma 2, ktorá by mala vyjsť k 20. jubilejnému festivalu DIDA. A Cenu za nový inscenovaný text pomenovaný Život je čudo získala tentoraz Elena Hložanová.

Špeciálnu Cenu za autorský počin udelili Miroslavovi Kožíkovi a autorovi hudby Miroslavovi Bakovi za pazovské pohybové a neverbálne predstavenie Babylon. Cenu za dramaturgiu získala Daniela Onodiová z Maďarska za predstavenie Naša mačička autora Vladimíra Hurbana Vladimírova.

Keď prišli na rad herecké ceny, členovia komisie zdôraznili, že sa „brali do úvahy iba predvedenia hercov, ktorí hrali v predstaveniach, spĺňajúcich všetky body pravidiel DIDA“. Najlepším hercom festivalu DIDA 2013 sa stal Jozef Chrček z Palanky, druhú cenu získal Samuel Medveď za úlohu Ďura Cesnaka v novosadskej veselohre a tretiu cenu Tisovčan Dušan Kojnok ako gazda v Hurbanových Závejoch.

A na záver sa komisia jednohlasne rozhodla, že Cenu za najúspešnejšie predstavenie udelí Palančanom, teda festival DIDA v Čadci na Palárikovej Rakovej bude predstavovať ako najlepšie predstavenie dráma Eleny Hložanovej Život je čudo, „lebo práve toto predstavenie spĺňa cieľ samotnej prehliadky – je to nový text znázorňujúci život dolnozemských Slovákov. Vznikol na dielni Píšeš? Píšem!, ktorú ako jednu zo svojich akcií na podporu vzniku nových kvalitných dramatických textov usporadúva Ochotnícke divadlo Janka Čemana“.

Odmeneným predstaviteľom súborov a hercom odmeny udelil Ján Kmeťko, predseda OD J. Čemana, a aj program zatvorenia Dní Janka Čemana moderovala Kvetoslava Imreková. Po verejných slovách vďaky nasledovalo ešte jedno predstavenie na počesť odmenených a ako veľkonočný darček všetkým milovníkom divadla: Slovenské vojvodinské divadlo z Petrovca uviedlo svoju čerstvú inscenáciu (premiéra bola pred 24 hodinami) Helverova noc Ingmara Vilquista v réžii Richarda Sanitru. Na divákov zapôsobilo silne: aj hereckými kreáciami, aj silou odkazu a spracovanej témy.

No a tá neúradná bodka za festivalom sa potom položila v miestnostiach hostiteľského divadla. Aj tento ročník Dní Janka Čemana rovnomenné ochotnícke divadlo realizovalo za podpory dvoch pokrajinských sekretariátov (pre kultúru a verejné informovanie a pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá) a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za pomoci Zhromaždenia Obce Báčska Palanka a početných inštitúcií, ustanovizní a sponzorov. V nádeji, že tých štedrých priateľov bude mať toto jarné divadelné podujatie aj o rok, všetci si na rozlúčku povedali: Dovidenia na jubilejných 20. Dňoch Janka Čemana v roku 2014!

A. Francistyová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs