Veľkonočný koncert

4.apr 2013

Na živej vode – dievčenská skupina FS Klasy

Aj tohto roku členovia staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka pripravili veľkonočný koncert. Pestrý dvojhodinový program odznel v pondelok 1. apríla v divadelnej sále. Na koncerte vystúpili všetky programové formy pôsobiace pri spolku, od tých najmladších po najstarších členov. S veľkonočnými sviatkami sú späté početné zvyky a obyčaje, akými sú napr. paničky, oblievačky…, ktoré i tentoraz v podaní pazovských tanečníkov vyvolali dlhotrvajúci potlesk obecenstva.

Na tradičnom veľkonočnom koncerte v Starej Pazove vystúpila detská tanečná skupina, Zmiešaný spevácky zbor Tília (s cirkevnými a ľudovými piesňami), spevácka skupina Združenia pazovských žien, detský chór, FS Klasy. Režiséri programu Andrea Dvornická a Zlatko Ruman a vedúci orchestra Vladislav Forgáč sa pousilovali, aby na veľkonočnom koncerte odzneli aj slovenské ľudové piesne, prednes krásneho slova, príležitostné scénky… Početná dievčenská skupina FS Klasy na veľkonočný pondelok premiérovo predviedla novú choreografiu pod názvom Na živej vode, ktorú podpisuje Hana Rumanová.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs