Historický kalendár – 5. apríla

4.apr 2013

1835 – narodil sa český spisovateľ Vítězslav Hálek. Spolu s Janom Nerudom hlavný predstaviteľ skupiny literátov okolo almanachu Máj. Autor veršov: Večerní písně, V přírodě. Autor realistických próz z českého vidieka a malomesta: Pod dutým stromem, Muzikantská Liduška, Poldík rumař. Zomrel v Prahe 8. októbra 1874.

1908 – narodil sa svetoznámy rakúsky dirigent Herbert von Karajan. Bol šéfom Berlínskej filharmónie, Viedenskej štátnej opery i Salzburských festivalov. Zomrel 16. júla 1989.

1920 – narodil sa britsko-kanadský prozaik Arthur Hailey. Autor populárnych románov z najrôznejších profesionálnych oblastí: Hotel, Kolesá, Letisko, Liek, Konečná diagnóza, Detektív. Zomrel 24. novembra 2004.

1929 – v Badíne sa narodil dlhoročný sólista Opery Slovenského národného divadla (SND) Ondrej Malachovský (bas). Do Opery SND, v ktorej účinkoval vo viac ako 80 operných inscenáciách, vstúpil v roku 1959 ako Gremin v Čajkovského opere Eugen Onegin. Okrem stvárnenia postáv v tradičnom opernom repertoári zaujal v operách Eugena Suchoňa – ako Štelina v Krútňave a kráľ Svätopluk v rovnomennej opere. Premiérovo stvárnil postavy v Cikkerových operách Obliehanie Bystrice a Mister Scrooge. Tiež koncertoval a bol uznávaným pedagógom. Zomrel 3. apríla 2011.

1937 – narodil sa americký politik Colin Powell. Generál vo výslužbe, bol poradcom prezidenta Ronalda Reagana pre otázky národnej bezpečnosti a predsedom zboru náčelníkov americkej armády. V rokoch 2001-2005 minister zahraničných vecí, prvý najvyššie postavený černošský vládny predstaviteľ v histórii USA.

1945 – v Košiciach bol vyhlásený Košický vládny program, programový dokument prvej vlády ČSR po 2. svetovej vojne. Ovplyvnený KSČ, proklamoval zahranično-politickú orientáciu na ZSSR.

1968 – ÚV KSČ v Prahe prijal Akčný program KSČ, podľa ktorého sa vedúca úloha KSČ mala stať zárukou práv a slobôd občanov, prisľúbený bol pluralitný politický systém i občianske práva.

1997 – zomrel americký básnik Allen Ginsberg, jedna z hlavných osobností generácie beatnikov. Manifestom beat generation sa stala jeho poéma Zavýjanie (Howl). Ďalej napísal zbierku Kadiš a známa je tiež báseň Kráľ majáles. Viedol kampane proti zneužívaniu moci v medzinárodnej politike. Narodil sa 3. júna 1926.

2005 – zomrel americký spisovateľ Saul Bellow, držiteľ mnohých ocenení, tiež Nobelovej ceny za literatúru (1976). Známy napr. vďaka dielam Herzog, Súvaha, Henderson, kráľ dažďa, Ravelstein, Planéta pána Sammlera. Narodil sa 10. júna 1915.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs