VOJLOVICA

5.apr 2013

[nggallery id=12]

Pôvodnú osadu, predchodcu dnešnej Vojlovice, menom Marienfeld založili roku 1869 na nábreží Dunaja vysťahovalci z Hajdušice. Pre časté záplavy však život tam nebol možný a v dôsledku toho štátne vrchnosti, pod patronátom župana Torontálskej stolice grófa Jozefa Hertelendyho, roku 1881 založili novú osadu v blízkosti mesta Pančevo a pravoslávneho kláštora Vojlovica, a pomenovali ju Hertelendy falva, čiže po slovensky Hertelenda. Aj keď si zachovala dedinský charakter, Vojlovica je dnes časťou mesta Pančevo, čiže mestské Miestne spoločenstvo. V jej nepatrnej blízkosti sa nachádzajú tri veľké továrne Dusikáreň, Rafinéria a Petrochémia, ktoré veľmi znečisťujú životné prostredie a priamo vplývajú na zdravie ľudí. V tých továrňach si zamestnanie našiel pomerne malý počet Vojlovičanov. Títo sa prevažne zaoberajú poľnohospodárstvom a pracujú v iných pančevských podnikoch. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2011 v Pančeve žije 1 354 Slovákov, z čoho asi polovica na území MS Vojlovica, kde svorne spolunažívajú s Maďarmi, Srbmi a príslušníkmi iných národov.

V. Hudec

M. DOBROŇOVSKÝ