Seminár o biomase a iných obnoviteľných zdrojoch energie

5.apr 2013

V stredu 10. apríla so začiatkom o 10. hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa uskutoční Seminár o biomase a iných obnoviteľných zdrojoch energie. Seminár organizujú Obec B. Petrovec, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade a spoločnosť Ati-TRADE.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs