Zasadnutie NRSNM v Starej Pazove

5.apr 2013

Zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutoční v piatok 12. apríla so začiatkom o 16.00 v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs