Podpisovanie Zmluvy v MS Hložany

5.apr 2013

V utorok 9. apríla so začiatkom o 17.00 v Miestnom spoločenstve Hložany sa uskutoční podpisovanie Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľa a organizátora Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs