Koncert k Veľkej noci

4.apr 2013

Po vydarenom Vianočnom koncerte v petrovskom evanjelickom kostole bolo ďalšie podujatie. Vo Veľkonočnú nedeľu 31. marca vo večerných hodinách odznel Veľkonočný chrámový koncert, ktorý do kostola prilákal hojný počet milovníkov duchovnej hudby a spevu.

Stále presvedčivejšie výkony petrovského spevokolu sú výsledok práce s dirigentom Jankom Siromom

Po poldruhahodinovom navrstvenom programe, v ktorom sa striedali hudba, spev a slová ozrejmujúce tento radostný kresťanský sviatok, petrovskému farárovi Vladislavovi Ivičiakovi nezostalo nič iné iba sa poďakovať účinkujúcim na večierku za skvelé výkony, ktoré zohriali duše i srdcia prítomných. Okrem domácich náplň programu dotvorili aj umelci zo zahraničia i z okolia, z Kysáča, Kulpína, Báčskej Palanky a zo Selenče.

V rámci Veľkonočného chrámového koncertu vystupoval i domáci cirkevný spevokol pod vedením kantora a dirigenta MgA. Janka Siromu. Starší a novozaložený mladší kulpínsky spevokol viedla kantorka Miloslava Petrášová. Viaceré piesne zo svojho repertoára zaspievali aj speváčky Komorného zboru Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej a Anny Medveďovej. Korepetítor Vladimír Kováč okrem nich hudobne sprevádzal aj sólistku Ľudmilu Berediovú-Stupavskú a klaviristka Jana Zorjanová sprevádzala sólistku Annu Struhárovú. Huslistka Margaréta Benková a trubkár Miroslav Poničan zahrali spolu s organistom J. Siromom. V jednotlivých bodoch účinkoval aj dychový orchester SEAVC v Srbsku a korepetítori Marína Cerovská a Dávid Gašparovský. Veľkonočné posolstvá uvádzali moderátori programu Ivica Grujić Litavský a Adela Obšustová z Aradáča.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs