Upravili vchod a trávnik

23.máj 2013
Upravené nádvorie a vchod kulpínskej Včielky

Upravené nádvorie a vchod kulpínskej Včielky

Keď to počasie dovolí, deti s vychovávateľkami PU Včielka v Kulpíne trávia čas vonku na nádvorí. Na sviežom vzduchu deti šantia, hojdajú sa a zabávajú v detskom parku. Tejto jari, ako nás poinformovala vedúca vychovávateľka Alexandra Pucovská, si dali záležať na úprave dvora a priestoru pred vchodom do budovy.

– Teraz je to úhľadne vydláždená plocha, ktorá celkom zmenila vonkajší výzor budovy. Tieto práce sa nám podarilo vykonať za pomoci prostriedkov, ktoré sme dostali z Miestneho spoločenstva Kulpín. Dôkladne sme upravili aj trávnik vo dvore. Plochu sme najprv skultivovali a vyrovnali, a potom sme tam zasiali novú trávičku. Tieto práce tiež finančne podporilo MS spolu s naším sponzorom, podnikom Panagra.

Z vlastných prostriedkov PU Včielka sa podarilo vybudovať ohradu okolo smetiska, doplniť pieskovisko, okolo ktorého ako ochranu rozmiestnili vrecia naplnené tiež pieskom. Keďže práce vykonali načas, na dvore sa už rozzelenala mladá trávička. Ešte plánujú na dvore namontovať ďalšie rekvizity na hru a zábavu škôlkarov. A na jeseň vysadia nové stromy a kríky.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs