Digitalizácia printových médií – už dnes!

23.máj 2013

KONFERENCIA MEDIA&CHANGE V TALIANSKEJ GORÍZII

Neskoro je pre tradičné hospodárenie v mediálnych podnikoch, ale nie je aj pre novinové vydavateľstvá, ktoré sa dokážu rýchlo transformovať do digitalizovanej podoby. To je uzáver medzinárodnej konferencie Media&Change, ktorú 17. mája v talianskej Gorízii zorganizovala slovinská mediálna spoločnosť Giacomelli Media.

Organizátori sa pokúsili formou dialógu dať odpoveď na pálčivú otázku: Je neskoro pre digitalizáciu médií? Renomovaní odborníci na mediálne otázky sa uzhodli na tom, že sa novinové spoločnosti musia rýchlo transformovať a prispôsobiť sa novej, digitálnej realite, ak majú v úmysle existovať. Podľa odborníkov, ktorí sa stretli v tomto talianskom pohraničnom mestečku, médiá musia prijať nové obchodné modely, ktoré im umožnia ďalšie zdroje príjmov, keďže náklad takmer všetkých printových médií v dlhodobej ekonomickej kríze klesá a znižujú sa aj príjmy z reklamy.

Hlavným cieľom panelu bola podpora rozvoja a výmeny poznatkov a skúseností, ktoré sú rozhodujúce pre riadenie zmien v mediálnom priemysle. O súčasných trendoch v mediálnom podnebí, kvalitatívnom a kognitívnom výskume spotreby médií, o novej žurnalistike a redakčnej transformácii, ako aj o nových zdrojoch príjmov hovorili mnohí skúsení experti.

21Schantin

Dr. Dietmar Schantin tvrdí, že sa printové media už dnes musia podvrhnúť digitalizačnej operácii

Dr. Dietmar Schantin, zakladateľ a výkonný riaditeľ rakúskeho Inštitútu pre mediálne stratégie, tvrdí, že riešenie pre spravodajské printové spoločnosti leží v digitalizácii a integrácii, v rozširovaní a diverzifikácii novinovej značky. Tomáš Bella, generálny riaditeľ slovenskej spoločnosti Piano Media, ktorá rozvinula systém pallwall-u pre internetové vydania printových médií, si je istý, že médiá by mali využiť možnosť uvádzania predplatného pre obsah on-line novinového vydania.

21Slovik

Menšinové novinárstvo v Taliansku má rovnaké problémy ako naša menšinová žurnalistika

Hlavnej časti panelu predchádzala debata o problematike menšinových médií, ktorá sa uskutočnila v Slovinskom vzdelávacom inštitúte SLOVIK. Hlavnými panelistami boli redaktori slovinských novín Novi glas a Primorski dnevnik, vychádzajúcich v Taliansku – Jurij Paljk a Igor Devetak. Táto debata poukázala na podobnosť problémov, s ktorými zápasia aj talianske menšinové, aj naše médiá: nedostatok mladých kádrov, folklorizácia materinského jazyka, odpor voči modernizácii a digitalizácii… Zaujímavým faktom je, že sa ani v jednej chvíli nehovorilo o nedostatku finančných prostriedkov. Žeby ho v slovinských médiách v Taliansku nebolo?

                                                                              V. Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs