Zlaté ruky žien v Zlatých remeslách

23.máj 2013

Už týždeň pred ústrednou oslavou Dňa Petrovca, ktorá sa plánuje na sobotu a nedeľu 25. a 26. mája, odzneli niektoré vstupné podujatia. Tak v nedeľu 19. mája v priestoroch združenia Zlaté remeslá otvorili etnografickú výstavu.

zr1Záujmové združenie Zlaté remeslá v Báčskom Petrovci pôsobí už štyri roky. V tomto krátkom časovom úseku, odkedy pôsobia, členovia Zlatých remesiel vyvinuli čulú aktivitu. Hoci sa ich práci nedostala širšia podpora prostredia, predsa ich to neodradilo od usilovnej práce. „To, čo robíme, robíme preto, že v tom máme záľubu a že to chceme robiť, nie preto, že musíme,“  bolo počuť na výročnom stretnutí členov združenia a ich hostí v nedeľu 19. mája, ktoré otvorila predsedníčka Anna Opavská. Mapujúc dosiahnuté výsledky v práci združenia tajomníčka Anna Legíňová ozrejmila náplň ich štvorročnej aktivity. Podotkla, že sa snažia zviditeľniť tvorivosť a kreativitu, ale i oprášiť zabudnuté remeslá, vdýchnuť im novú nádej a že slovenskosť zotrváva aj cez pestrosť výšiviek a práve vďaka usilovným ženským rukám. Z roka na rok združenie rozširovalo svoje pole pôsobenia. Účinkovali na rozličných podujatiach tak doma, ako aj za hranicami: v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Za sebou zanechávajú trvalú stopu a v najkrajšom svetle rozširujú dobré meno Petrovca.

Členky doteraz každý rok účinkovali aj na prestížnej Medzinárodnej výstave ručnej tvorivosti (MIRK), z ktorej si vždy priniesli za priehrštie ocenení. Tak ich napadlo, že pre miestne oslavy pripravia výstavu početných pohárov, medailí a diplomov, ako aj odmenených prác členiek združenia. Odmenenými ručnými prácami vyplnili jednu miestnosť bývalej predajne v rámci výstavy a venovali ju spoluobčanom. Za úsilie sa im poďakoval aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Brna.

Výstavu si možno pozrieť každý deň od 17. do 20. hod. a počas Dňa Petrovca od 14. do 22. h v Ulici kulpínskej 5 v Petrovci.

zr2

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs