Úspešný výtvarný tábor v Kulpíne

21.júl 2018

Úspešný výtvarný tábor v Kulpíne

V ústrety Predslávnoťovým dňom v Kulpíne a trojitým oslavám tejto dediny (ktoré budú v sobotu 28. a v nedeľu 29. júla) dnes v prírodnom scenériu Muzeálneho komplexu v Kulpíne usporiadali 2. Slovenský výtvarný tábor. Organizáciu akcie mal na starosti MOMS Kulpín a Výtvarná skupina KEBY…

Umelcov ochotníkov v Kulpíne privítal predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža a predseda kulpínskych výtvarníkov združených v skupine KEBY… jej predseda Vladimír Grňa. Tábora sa zúčastnili nielen domáci výtvarníci, ale aj ich hostia z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Hložian, Báčskej Palanky, Kysáča a Selenče. Súhrnne v tábore účinkovalo 21  výtvarníkov. Keď ide o domácich z Kulpína pripojila sa im aj mládež zo združenia Objatie (Zagrljaj), čo bolo novinkou tábora, ktorý vlani v Kulpíne usporiadali po prvýkrát.

Počas dnešného tábora vznikol pozoruhodný počet výtvarných diel, vypracovaných rôznými technikami a na rôzne motívy. Všetky práce výtvarníci venovali hostiteľom-organizátorom. V sobotu 28. júla počas PDvK budú všetky zaradené do výstavy v miestnostiach Spolku kulpínskych žien, ktorú otvoria o 18. hodine. Počasie podujatiu žičilo a práca sa darila. Zároveň, stretnutie v Kulpíne bolo peknou príležitosťou na kamarátenie výtvarných ochotníkov z rôznych prostredí a vzájomnú výmenu skúseností.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs