V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Hostel Varad INN

9.aug 2016

V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Hostel Varad INN

V poradí ôsma epizóda seriálu Osoby Mestečka nás zavedie do prekrásneho a prvého hostelu v predmestí – do hostelu Varad INN, ktorý sa nachádza v dome vybudovanom ešte začiatkom 18. storočia.

Osoby Mestečka je seriál krátkych filmov, ktorý prenáša atmosféru z ulíc, vôňu  vôňu dvorov a skrytých podkroví, zachytávajúc chvíľu, v ktorej osoby a Mestečko splývajú do neoddeliteľného celku.

No url attribute defined!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs