V ústrety Festivalu Pouličných hudobníkov: Miroslav Dajč

21.júl 2016

V ústrety Festivalu Pouličných hudobníkov: Miroslav Dajč

V piatej epizóde seriálu Osoby Mestečka vám prinášame filmový portrét Miroslava Dajča, multimediálneho umelca z predmestia Petrovaradínskej pevnosti.

Po uliciach Mestečka jazdí na svojom koni, ktorého klus po dlažbe nášho barokového pokladu vyznieva vynikajúco!

Osoby Mestečka je seriál krátkych filmov, ktorý prenáša ovzdušie z ulíc, vôňu dvorov a skrytých podkroví, zachytávajúc chvíľu, v ktorej osoby a Mestečko splývajú do neoddeliteľného celku.

Doposiaľ sme zverejnili štyri filmy: Jeorgi Josifov, Pochúťky, torty…, Tunely pod DunajomDom Bana Jelačića.

No url attribute defined!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs