V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Tunely pod Dunajom

6.júl 2016

V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Tunely pod Dunajom

V tretej epizóde seriálu Osoby Mestečka všetko o tuneloch pod Dunajom prezrádzajú Leon Surbanović a Miklos Kolar zo Združenia 3D world.

Osoby Mestečka je seriál krátkych filmov, ktorý prenáša ovzdušie z ulíc, vôňu dvorov a skrytých podkroví, zachytávajúc chvíľu, v ktorej osoby a Mestečko splývajú do neoddeliteľného celku.

Každý týždeň prezentujeme nový film.

No url attribute defined!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs