V Banskej Štiavnici prebieha 16. Tvorivá škola žurnalistiky

11.sep 2017

V Banskej Štiavnici prebieha 16. Tvorivá škola žurnalistiky

Anton Hykisch, spisovateľ, diplomat, Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Nadežda Babiaková, primátorka BŠ a Jozef Labuda, riaditeľ Slovenského banského múzea (zľava)

Tvorivú školu žurnalistiky pre krajanských novinárov, ktorú organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, otvorili dnes v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici.

Školy sa zúčastňuje 15 novinárov z krajanských periodík z Poľska, Maďarska, Rakúska, Česka, Chorvátska, Kanady, Rumunska a Srbska, ktorí sa zdokonaľujú vo fotografických zručnostiach. Nie náhodou sa tohtoročná škola usporadúva práve v Banskej Štiavnici, rodnom meste svetového fotografa Deža Hoffmanna, oficiálneho fotografa skupiny Beatles.

Ľudo Pomichal

Odborným garantom Ateliéru fotografie je doc. h. PhDr. Marián Pauer, pedagóg v oblasti žurnalistiky, teoretik fotografie, filmu a médií, autor 34 kníh, kurátor 267 fotografických výstav po celom svete.

Školu oficiálne otvoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zdôraznil význam zachovania slovenského jazyka v zahraničí, migrácií Slovákov v minulosti a dnes, ako aj situáciu v médiách, presnejšie hovoril o financovaní krajanských periodík a pomoci z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Tohtoročná Tvorivá škola žurnalistiky potrvá do 16. septembra.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs