Posvätili nový dom smútku

11.sep 2017

Posvätili nový dom smútku

 

V Hajdušici včera bolo slávnostnejšie než obvykle. Veriaci, príslušníci slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi si na slávnostných službách Božích pripomenuli 500 rokov reformácie, pozreli si výstavu venovanú tomuto významnému jubileu a v pokračovaní v kostolnej záhrade zasadili strom reformácie. Po tomto sa slávnostné zhromaždenie presťahovalo k cintorínu kde vykonali posviacku nového domu smútku.

Na slávnostných službách Božích venovaných päťstému výročiu reformácie

Svojou prítomnosťou Hajdušičanov pri tej príležitosti poctili biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský, farári Ján Cicka z Padiny, Vladimír Lovás z Aradáča, Martin Bajza z cirkevného zboru Kovačica II, Slađan Daniel Srdić z Jánošíka, ktorý je aj administrátor hajdušického cirkevného zboru s delegáciami tamojších cirkevných zborov, tiež študent teológie Miroslav Poničan z Kysáča, ako aj delegácie CZ z Vojlovice a Zreňanina. Svojou prítomnosťou hajdušických cirkevníkov poctil aj podpredseda Národnostnej rady SNM Juraj Červenák, predseda hajdušického MS Branislav Stojčevski a riaditeľ hajdušickej základnej školy Miroslav Maričić.

Biskup SEAVC Samuel Vrbovský posvätil dom smútku

Slávnosť v cirkevnom zbore v Hajdušici

Na slávnostných službách Božích domácich veriacich ako aj hostí pozdravil farár Slađan Daniel Srdić, liturgovali ostatní prítomní kňazi a z kazateľnice sa primeranou kázňou venovanou päťstému výročiu reformácie prihovoril Ján Cicka, farár padinský. Zaspieval aj mladší cirkevný spevokol Jas z Jánošíka.

Zaspieval aj hajdušicko-jánošícky spevokol

Po službách v kostolnej záhrade zasadili strom reformácie po čom biskup SECAV Samuel Vrbovský na hajdušickom cintoríne vykonal posviacku nového domu smútku. Primeranú pesničku zaspieval pre túto príležitosť utvorený hajdušicko-jánošícky spevokol.

Moderný objekt domu smútku umožní dôstojnú rozlúčku so zosnulými

Prítomným sa prihovoril aj podpredseda NRSNM Juraj Červenák, ktorý zdôraznil význam cirkvi v zachovaní identity Slovákov na týchto priestoroch. Dozorca hajdušického cirkevného zboru Miroslav Hraško početných prítomných občanov a hostí poinformoval o realizácii tohto pre Hajdušičanov významného projektu.

Aj keď sa prípravy na výstavbu začali omnoho skorej konkrétne práce sa začali 13. septembra roku 2013 kopaním základov. Práce trvali 4 roky. Celková investícia stála bezmála 50 tisíc eur. Vo výstavbe sa ako aj toľko krát predtým významne pričinili samotní občania vlastnou prácou, ktorí na kopaní a betónovaní základov, a na iných menších prácach odpracovali 1300 pracovných hodín, čiže 187 dní.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs