Polyslav XXI na Filozofickej fakulte v Novom Sade

11.sep 2017

Polyslav XXI na Filozofickej fakulte v Novom Sade

Na Filozofickej fakulte v Novom Sade dnes otvorili medzinárodnú konferenciu európskych slavistov Polyslav XXI, ktorá potrvá do stredy 13. septembra.

Konferencia bola počas uplynulých 20 rokov organizovaná na početných univerzitách rôznych krajín Európy. Tohto roku sa vďaka Oddeleniu slovakistiky dostala aj na Univerzitu v Novom Sade.

Ivana Živančevićová-Sekerušová

Slávnostné otvorenie bolo v Kino sieni Filozofickej fakulty, kde sa prítomným prihovorila a konferenciu otvorila prof. Ivana Živančevićová-Sekerušová, dekanka tejto fakulty. Dr. Zuzana Týrová z Oddelenia slovakistiky FF v Novom Sade predstavila tak Filozofickú fakultu ako i Oddelenie slovakistiky FF.

Z jej slov sme sa dozvedeli, že Polyslav je medzinárodná slavistická organizácia, ktorá má sídlo v Prahe. Prvá konferencia bola zorganizovaná v Nemecku a odvtedy býva každý rok v inom meste, kde sa vyučujú slovanské jazyky. Často však konferencie boli aj v nemecky hovoriacich krajinách, nielen v slovanských.

Na otváraní konferencie

Stretnutie mladých slavistov

Na konferenciách sa stretajú mladí a v posledné roky aj nie až takí veľmi mladí slavisti. Prezentujú tu svoje témy na slavistické a lingvistické témy, alebo prípadne aj témy z dejín jazyka. Na tohtoročnú konferenciu prišli účastníci z Maďarska, Česka, Ruska, Poľska, Ukrajiny, Bulharska, zo Slovinska a Srbska. Zaujímavosťou je, že aj slavisti z Japonska prišli prezentovať svoje témy.

Tohto roku sa v Novom Sade stretlo zhruba 65 účastníkov a rovnako toľko je aj prihlásených referátov. Dva referáty napísali spoluautori, ale prevažne ide o referáty, ktoré majú jedného autora.

Každoročne z konferencie vychádza publikácia a tak i z konferencie Polyslav XXI zborník vyjde v ďalšom roku 2018. Nie všetky práce, ktoré budú prezentované na konferencii, budú uverejnené, lebo zborník býva vedecky veľmi kvalitný. Vychádza v prestížnom nemeckom vydavateľstve, napriek tomu, že sídlo Polyslavu je v Česku, v Prahe. Každú prácu hodnotia dvaja recenzenti a môže sa stať, že prácu odmietnu, ak podľa vedeckých kritérií nie je na dostatočne vysokej úrovni.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs