Späť na domovskú stránku

Tag "Filozofická fakulta"

Polyslav XXI na Filozofickej fakulte v Novom Sade

Polyslav XXI na Filozofickej fakulte v Novom Sade

🕔11. sep 2017

Na Filozofickej fakulte v Novom Sade dnes otvorili medzinárodnú konferenciu európskych slavistov Polyslav XXI, ktorá potrvá do stredy 13. septembra. Konferencia bola počas uplynulých 20 rokov organizovaná na početných univerzitách rôznych krajín Európy. Tohto roku sa vďaka Oddeleniu slovakistiky dostala aj

Čitať viac
Konferencia Kontexty v Novom Sade

Konferencia Kontexty v Novom Sade

🕔16. sep 2015

Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade organizuje 3. Medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu mladých vedcov Kontexty, ktorá bude 1. decembra v Novom Sade. Cieľom konferencie je zoskupovanie mladých vedcov z rozličných oblastí spoločenských a humanistických vied  za účelom výmeny skúseností a ideí a podpory

Čitať viac
Jazykoveda ako rôznorodá paleta možností

Jazykoveda ako rôznorodá paleta možností

🕔20. mája 2015

Oddelenia slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade a Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, spolu s Lektorátom slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Literárnym informačným centrom v Bratislave nedávno usporiadali prednášky a prezentácie popredných jazykovedcov v Belehrade a v Novom Sade. Stretnutie v Novom

Čitať viac

Konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

🕔15. apr 2015

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov dňa 16. októbra 2015 na Filozofickej fakulte v Novom Sade zorganizujú medzinárodnú konferenciu 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine. Konferencia bude prebiehať v troch sekciách: lingvistická,  literárnovedná

Čitať viac
Filozofická fakulta šesťdesiatročná

Filozofická fakulta šesťdesiatročná

🕔1. dec 2014

Slávnostnou akadémiou, ktorú svojou prítomnosťou poctili početní hostia, sa dnes začali oslavy jubilea Filozofickej fakulty v Novom Sade – 60 rokov založenia a úspešnej práce. „Na začiatku svojho pôsobenia na fakulte bolo iba šesť oddelení a dnes sa môžeme pochváliť, že máme 17

Čitať viac
Privítali novú generáciu študentov

Privítali novú generáciu študentov

🕔6. okt 2014

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade dnes privítali novú generáciu študentov slovenského jazyka a literatúry. Presnejšie, privítali päť študentiek zo Starej Pazovy, Silbaša, Kysáča a Petrovca. Vedúca Oddelenia prof. Dr. Jarmila Hodoličová budúce slovakistky oboznámila nielen s fungovaním oddelenia, ale aj

Čitať viac