Konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

15.apr 2015

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov dňa 16. októbra 2015 na Filozofickej fakulte v Novom Sade zorganizujú medzinárodnú konferenciu 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine.

Konferencia bude prebiehať v troch sekciách: lingvistická,  literárnovedná a historická.

Viac informácií o konferencii si môžete prečítať na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs